Sambandsmodeller i Mitt Flippade Klassrum

För mina flerspråkiga elever, precis som för alla andra elever, är tydlighet A och O. Att eleverna vet vad de ska arbeta med (allra helst innan de kommer till lektionen) vilka förmågor de övar/blir bedömda i och framförallt varför vi arbetar med detta. Det är precis lika viktigt att eleverna känner att denna tydlighet genomsyrar uppgifterna som de arbetar med på lektionerna. Ett användbart verktyg för att göra undervisningen tydligare för eleverna är att använda sig av sambandsmodeller. Idén till dessa sambandsmodeller fick jag efter att ha lyssnat på Göran Svanelid och hans tankar kring användandet av sambandsmodeller i klassrummet.  Exemplet jag använt mig av nedan är taget från lärarhandledningen i serien SO:s som Göran varit med och tagit fram utifrån Förmågetänket. När eleverna får en konkret uppgift i handen, en uppgift de t.o.m kan ta och känna på, då blir det så mycket enklare för dem att ha en utgångspunkt i ett resonemang eller i en diskussion.

Jag låter eleverna arbeta tillsammans i basgrupp med sambandskorten. De börjar med att lägga ut alla kort på en bänk, därifrån får de, genom att resonera och diskutera sig fram, välja hur gruppen vill att korten ska placeras, i vilken ordning och varför. För att göra det lite mer spännande så lägger man även in ett ”wild card” där eleverna själva får bestämma vad som kan stå på kortet. Denna modell är en mycket bra utgångspunkt då det gäller att t.ex. diskutera orsaker, i detta fall orsaker som ledde fram till Franska Revolutionen. Efter att gruppen har kommit överens om hur de vill att sambands-ormen ska se ut så ska de tillsammans skriva ner resonemanget som ledde gruppen fram till sitt svar. I denna uppgift blir det tydligt att det är inte slutprodukten, i detta fall Franska Revolutionens utbrott som eleverna ska kunskapa kring, utan istället bakomliggande orsaker. Eleverna kan visualisera med hjälp av korten vilka orsaker som ledde fram till revolutionen, att det inte bara var en orsak. De får en möjlighet att öva på att utveckla sitt resonemang, öva på att tänka i flera led, hur många fler orsaker kan de hitta? Kanske kan de tillverka egna kort och lägga till, fler wildcards!  Korten ger även eleverna en möjlighet att visualisera exempel på hur man kan bredda sitt resonemang. Vilka olika orsaker ligger bakom? Politiska? Sociala? Ekonomiska? Miljö/klimat?

”Du måste utveckla ditt resonemang” ”Du måste öva på att bredda ditt resonemang”. Hur många gånger förr har jag inte sagt det när jag diskuterat kunskapskrav med mina elever? Men har jag verkligen gett dem verktygen för att öva? Har jag gett dem tillfällen och möjligheterna att öva på att bredda och utveckla ett resonemang? Antagligen inte. Min upplevelse är att i det katederfokuserade klassrummet hinns detta oftast inte med. Sambandskorten ger mig en möjlighet att bygga en hel lektion utifrån syftet att öva på att utveckla och bredda ett resonemang. Eleverna kunskapar tillsammans, men med tydlig handledning av mig som i detta fall blir vägledaren. Jag går runt i grupperna, lyssnar, ställer frågor som utmanar deras tänk, stöttar vid behov, kommer med fler infallsvinklar, ja helt enkelt vägleder varje grupp vidare utifrån gruppens egna resonemang. En sådan här övning skapar sedan en ypperlig möjlighet för ett bedömningstillfälle. När eleverna tagit del av varandras tankar, ritat av sambandsmodellen i sina böcker, skrivit stödanteckningar utifrån bilderna kan jag skapa en riktad skrivning med exempelvis rubriken ”Orsaker som ledde fram till Franska Revolutionen –  varför blev det Revolution?” Vid bedömningstillfället får de ha med sig sina anteckningar, sin sambands-orm de ritat av och använda sig av det resonemang de haft i basgruppen för att ytterligare kunna utveckla, fördjupa och bredda.

Bedömningen efteråt är givetvis formativ, där jag både genom att använda matris men också genom att skriva en framåtsyftande kommentar, visar hur de ytterligare kan utveckla förmågorna. har de övat på de förmågor jag bedömer. Analysförmågan -kunna se orsaker till något och se hur orsaker och konsekvenser hänger ihop. Kommunikativa förmågan– kunna motivera sina svar och resonera kring dessa. har jag gett eleverna ett verktyg för att kunna utveckla och bredda sitt resonemang. har jag låtit basgrupperna vara de som skapat kunskap och förståelse kring orsakerna som ledde fram till revolutionen. Då och först då, känner jag att jag har rätt att kräva av eleverna att de ska kunna utveckla, bredda och fördjupa. Bedöma det vi övar, öva det vi bedömer. As simple as that!

20140203_113833 (1)

Sambandskort som eleverna sedan kan lägga som en lång orm. Wild card kan läggas in där eleverna själva vill men det är gruppen som tillsammans måste resonera sig fram till vilken ordning de anser att korten ska ligga i och varför. Träna analysförmåga, begreppsförmåga och framförallt den kommunikativa förmågan. Kunskapande på hög nivå!

Annonser

En reaktion på ”Sambandsmodeller i Mitt Flippade Klassrum

  1. Ping: Sambandskort och tidslinjer - Mikael Bruér

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s