Riktad skrivning – vad innebär det?

Jag fick en spännande fråga på sidan Flippa Klassrummet på facebook – vad innebär begreppet riktad skrivning? Så här kommer en förklaring vad riktad skrivning innebär och hur jag kan dra nytta av det i mitt Flippade Klassrum.

Jag har i tidigare inlägg skrivit om EPA- metoden. En metod då eleverna först får skriva ner sina tankar kring en frågeställning innan de delger sina kamrater i basgruppen/helklass. Denna skrivning är en form av riktad skrivning. Jag utgår då från en öppen fråga, t.ex. ”Hur påverkar religionen min vardag”? Varje elev får sen, under en i förväg given tid, skriva ner sina tankar utifrån denna frågeställning. I detta exempel använde jag den riktade skrivningen för att se vilken förförståelse och kunskap om olika religioner som mina elever redan hade. Det var alltså inget jag bedömde utan använde för att kunna bygga kursen utifrån elevernas förförståelse och se hur vi tillsammans kunde använda den kunskap som redan fanns i klassrummet. Genom att eleverna läste upp sina texter för varandra skedde redan där en överföring av kunskap mellan elever, utan att jag hade varit delaktig i att förmedla denna kunskap. Kunskapande i Flipp-anda!

Vid ett senare tillfälle under samma kurs hade jag en riktad skrivning med frågeställningen ”Högtider och traditioner inom religion – varför då?” Denna riktade skrivning var då ett bedömningstillfälle. Eleverna fick under 30 minuter skriva utifrån denna rubrik, därefter byta med en kompis, ge varandra kompisrespons a la ”2 stars and 1 wish”, få tillbaka texten och använda responsen för att göra förbättringar. Därefter lämnar de in texten till mig för bedömning. Bedömningen är formativ och alltid i form av en kommentar vad eleven uppnått och hur eleven ska göra för att ytterligare utveckla sina förmågor. För att förtydliga gör jag ofta även en matris och bifogar under kommentaren.

I mitt flippade klassrum så har jag, hör och häpna, gamla hederliga röda skrivböcker där eleverna skriver alla sina riktade skrivningar. Japp, så är det, allt i det flippade klassrummet behöver inte nödvändigtvis ske med datorer och plattor 🙂 Fördelen med att samla all riktad skrivning i en skrivbok är att eleverna kan bläddra tillbaka, läsa igenom kompisrespons eller feedback från mig, se vad de ska förbättra och vad de kan tänka på tills nästa gång de skriver. De kan se en progression i sitt kunskapande, det är häftigt när en elev kan gå tillbaka en termin och verkligen se hur han/hon har utvecklat sina texter. Texter de skriver på löspapper har annars en tendens att försvinna i skåp och ryggsäckar, den riktade skrivboken förvarar jag i en låda, vill eleven ta hem och visa så kopierar jag ur deras bok. Denna riktade skrivbok är även ett ypperligt verktyg vid utvecklingssamtal då eleverna själva lätt kan följa sin kunskapsutveckling.

Mycket av dessa tankar kring reflekterande skrivning kan man läsa mer om i Gunilla Molloys bok ”Reflekterande läsning och skrivning”. I beskrivningen så står det att den vänder sig till lärare i svenska – men på vår skola, som är en skola med hög andel elever som inte har svenska som modersmål, är det självklart att alla lärare arbetar med metoder för att utveckla elevernas språk. I den riktade skrivningen kan jag både arbeta med de övergripande förmågorna, det centrala innehållet i SO samtidigt som jag hela tiden har fokus på språkutveckling!

Jag kan även rekommendera boken ”Lyft språket lyft tänkandet” av Pauline Gibbons. En bok om språk och lärande och som alla pedagoger kan ha stor nytta av. Här hittar man många språkbaserade aktiviteter som kan integreras i ämnesundervisningen.

Alla lärare är inte svensklärare – men alla lärare är språklärare!

9789144038315_200_reflekterande-lasning-och-skrivning_haftad

  9789173828680_200_lyft-spraket-lyft-tankandet-2a-uppl_haftad

 

En reaktion på ”Riktad skrivning – vad innebär det?

  1. Ping: Begreppet: Riktad skrivning | Duoab

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s