Visioner i det Flippade Klassrummet

Tänkte ta tillfället i akt och berätta om hur mina två åttor arbetade förra terminen med kursen Kommunen. Arbetet avslutades i början av december, men då hade jag inte denna blogg att använda som verktyg för att beskriva vårt arbete. Så här kommer en reflektion lite i efterhand. Syftet med detta inlägg är att jag vill ta bort fokus för en stund på allt det tekniska som man pratar mycket om i det Flippade Klassrummet. Ett Flippat Klassrum utan ett klart och tydligt fokus på eleverna fyller ingen funktion. Det är inte själva flipparna eller tekniken som är syftet med mitt flippade klassrum,  det jag hela tiden strävar efter att förbättra är elevernas inflytande över sitt eget kunskapande. Här är en kort tillbakablick 🙂

Projektet startade med att jag skickade ett mail till kommunstyrelsens ordförande i Halmstad kommun, Carl Fredrik Graaf och skrev att jag gärna ville få till stånd ett samarbete mellan honom och mina två åttor jag undervisar på Östergårdsskolan. Jag blev rätt paff när jag redan samma dag, en söndag, fick ett positivt mail tillbaka. Så var stenen i rullning.

Jag presenterade projektet i form av en flipp, den hittar ni här. Tanken var från början att eleverna skulle arbeta fram en skuggbudget och presentera för Carl Fredrik. Information om hur en kommun styrs fick de i ”flipp-form”, flippen hittar ni här.  Eleverna fick besöka Carl Fredrik i rådhuset och fick en inblick i hur det är att arbeta som politiker i Halmstad kommun.

Här pratar Carl Fredrik med eleverna i kommunfullmäktiges sammanträdesrum.

20131118_093820     20131118_093444

Eleverna fick även sitta runt kommunstyrelsens mötesbord och diskutera budget och vision med Carl Fredrik

20131125_092049

Ungefär här så ändrades kursens inriktning. Eleverna kom tillbaka från rådhuset fyllda med tankar och idéer som spred sig långt utöver en skuggbudget. Eleverna tog då själva initiativ att ändra arbetets inriktning till att istället för budget utarbeta visioner, hur kommer Halmstad kommun se ut i framtiden?

Eleverna började med att skriva utifrån EPA-modellen. Var och en skrev ner sina tankar om hur de tänkte sig Halmstad i framtiden. Därefter redogjorde de för varandra i basgrupperna vad de skrivit och varje basgrupp fick i uppgift att sammanfatta gruppens punkter på stora blädderblockspapper. När samtliga gruppers papper satt framme på tavlan utkristalliserades ett mönster och ur detta mönster plockade eleverna själva ut 4 huvudrubriker; Samhälle (stadsplanering), Trygghet, Framtid (skola, äldrevård, förskola) och Gemenskap. Eleverna valde att bryta loss basgrupperna och istället fick varje elev rikta in sig på det som just den eleven var mest intresserad av. Eleverna delade upp grupperna så de blev någorlunda jämna och arbetet drog igång med full fart.

Eleverna använde en stor mängd olika verktyg och metoder för att skaffa sig kunskap och förståelse för hur de tänkte kring just sin rubrik. En grupp som arbetade med Samhälle/stadsplanering använde sig av Google maps för att hitta områden i Halmstad som skulle lämpa sig väl för utbyggnad. En annan grupp, som hade temat Framtid, intervjuade både barn på förskola och äldre på ålderdomshem och skapade sig en bild av vad kommunens invånare prioriterade. Trygghets-gruppen gick runt i närområdet kring skolan och fotade platser som de tyckte kunde göras betydligt tryggare och skrev ner orsaker och konsekvenser på att t.ex. sätta upp mer belysning eller fler övervakningskameror. Ja, listan kan göras lång.

Min roll i klassrummet var hela tiden att handleda, stötta, ställa frågor som fick eleverna att utveckla och bredda sitt resonemang, inspirera och engagera. Precis allt det som jag dagligen fyller mitt Flippade Klassrum med. Men är inte detta ett helt vanligt ”projekt” som man alltid gjort i skolan tänker kanske du. Då tänker du rätt. Och fel. Metoderna jag använder mig av i mitt Flippade Klassrum är inga revolutionerande nyheter. Eller hokus pokus. Det handlar om samarbete. Det handlar om ett sociokulturellt perspektiv på undervisning. Eleven lär i samverkan. Att lära av och med varandra. Men det handlar även om att jag som lärare ”lever som jag lär”. Inte ”nöjer mig” med att kontakta rådhusets ansvarig för skolklassbesök, utan vågar maila direkt till kommunstyrelsens ordförande och be om ett personligt engagemang. Det handlar om att tänka om i sin planering när eleverna väljer att styra båten åt ett annat håll än fröken hade ritat ut på sjökortet. Det handlar om att tänka utanför boxen. Om att inte alltid göra som man alltid gjort, testa nya vägar. Våga.

Istället för att eleverna redovisade för mig, så presenterade de sina Visioner för Carl Fredrik med både journalist och fotograf från Hallandsposten närvarande. Elever som bott mindre än tre år i Sverige står plötsligt och talar till Kommunstyrelsens ordförande och berättar om djurparken de vill bygga på Galgberget. Hur de vill rusta upp Östra Stranden. Vad kommunen skulle vinna på det, både långsiktigt och kortsiktigt. Orsaker och konsekvenser. Ur flera olika perspektiv. Fantastisk känsla att se sina elever ta ett sånt ansvar och växa med uppgiften!

redo21

För mig är själva grundtanken med mitt Flippade Klassrum att det ska vara ett rum där det är tillåtet att ”tänka utanför boxen”. Man ska våga testa sig fram, tänka i nya banor, tänka större och längre än man gjort tidigare. Det gäller givetvis inte bara eleverna – mitt Flippade Klassrum kräver att även jag som lärare Flippar mitt sätt att tänka, Flippar hur jag tänker kring att göra ”som jag alltid gjort”. I mitt Flippade Klassrum så ser jag inte att det är eleverna som sätter gränser för vad som går att genomföra. Det är mitt invanda lärarmönster som måste ändras för att gå över dessa gränser! När man som pedagog tänker utanför boxen, tänker större, tänker längre än man gjorde innan, då, först då, kan man nå resultat som man aldrig tidigare nått!

Ta gärna del av Carl Fredrik Graafs perspektiv på samarbetet. Det hittar ni här.

 redo41

Hallandspostens efterföljande reportage 🙂

20131211_114253

Avslutningsvis – en fin gest från ledningen till eleverna för att visa sin uppskattning för det fantastiska arbete eleverna la ner. Flippade Klassrum kräver Flippade lärare och när man även får stöttning från en ledning som tänker ”Flippat” – då kan verkliga förändringar ske! Tur jag arbetar på en skola som har parollen ”Skolan där alla vill lära”. För ”färdiglärd”, tja, det blir man aldrig!

20131213_081754

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s