Att synliggöra förmågor i mitt Flippade Klassrum

I mitt Flippade Klassrum arbetar jag utifrån Big 5. Vad innebär då dessa förmågor och hur synliggör jag förmågorna för eleverna? Här kommer du förhoppningsvis få svar på dessa frågor, samt lite praktiska tips på övningar som du kan göra i ditt klassrum för att synliggöra förmågorna i ditt klassrum.

Begreppet Big 5 kommer från Göran Svanelids arbete kring vilka förmågor som är allra vanligast i skolans styrdokument. Göran Svanelid är universitetslektor och ingår i den grupp som tagit fram de nya nationella proven i SO för åk. 6 och 9. I hans arbete med att studera grundskolans alla kursplaner utkristalliserade han 5 förmågor som var framträdande. Dessa förmågor är:

-Analysförmågan

-Kommunikativa förmågan

– Begreppsförmågan

-Informationshanterings/procedurförmågan

-Metakognitiva förmågan

Göran Svanelid menar att om lärare i alla ämnen fokuserar på att utveckla dessa förmågor, givetvis utifrån varje ämnes specifika centrala innehåll, så kommer kursplanerna, styrdokumenten och Lgr11 levandegöras och förtydligas, både för lärare och för elever.

Detta är något som SO- ämnesgruppen på Östergårdsskolan arbetat mycket för att utveckla och implementera i vår undervisning. I detta inlägg kommer jag dock inte beskriva hur jag bygger upp mina lektioner kring Big 5, det kommer i ett senare inlägg, utan istället ge lite praktiska tips för dig som är intresserad av att presentera förmågorna för dina elever.

På min klassrumsdörr har jag kopierat upp och satt upp planscher på förmågorna. På detta sätt är de alltid synliga för eleverna, de kan läsa vad som ingår i varje förmåga, jag kan peka på bilderna och fråga eleverna efter en lektion ”vilka förmågor tror ni vi arbetat med idag”? Förmågorna är dock starkt sammanlänkande och eleverna märker att de ofta övar flera förmågor samtidigt. Arbetar man med Big 5 så är det viktigt att eleverna ofta påminns om vilka förmågor de övar, detta för att sedan vara medvetna om vilken förmåga de blir bedömda i. På elevernas blogg lägger jag alltid upp varje vecka vad vi kommer göra på lektionerna, om det är övningstillfälle eller bedömningstillfälle, vilka förmågor vi tränar och vilka förmågor jag bedömer. Titta gärna in på min SO-blogg för att få konkreta exempel.

2014-02-25 - 1

I vår ämnesgrupp på Östergårdsskolan så diskuterar vi ofta hur vi kan träna eleverna så att de blir medvetna om vad som ingår i de olika förmågorna. Vad innebär Analysförmågan? Vad bedöms i Begreppsförmågan? Att diskutera detta tillsammans med sina kollegor bidrar även till att vi synliggör vår egen undervisning för varandra, delar med oss, utvecklar tillsammans. Det kollegiala lärandet är en oerhörd tillgång och, som jag ser det, oerhört viktigt för att utvecklas och för att kunna utmana sig själv och sina tankar.

Under gårdagens ämnesmöte hade min kollega Åsa Persson, förstelärare och SO-lärare på Östergårdsskolan tagit med sig sitt förmågepussel och berättade hur hon använde det i klassrummet. Idén var så enkel men samtidigt så briljant och användbar i arbetet för att förtydliga, synliggöra och medvetandegöra vad förmågorna egentligen innefattar.

förmågor1

Åsa hade helt enkelt utgått från de 5 rubrikerna (förmågorna) och sedan skrivit ner på separata ”pusselbitar” olika delar som ingår i de olika förmågorna. Vad innebär analysförmågan? Jo,  bl.a. att kunna förklara orsaker och följder. Pusslet hjälper till att bit för bit plocka ner innehållet i förmågorna. Om förmågorna ska synliggöra innehållet i kursplaner, ja då måste vi lärare se till att synliggöra innehållet i förmågorna!

Eleverna fick, i grupper, lägga ut varsitt ”pussel”. De fick alltså tillsammans i basgrupper resonera sig fram vad som hör till respektive förmåga. Sedan fick de rotera runt med grupperna så att alla grupper fick titta på hur de andra lagt sina pussel. Åsa lät även eleverna ändra hur andra basgrupper lagt sitt pussel om de ansåg att någon del låg ”fel”. När eleverna roterat i sina grupper ett helt varv kom de tillbaka till sitt egna pussel och fick även möjligheten att ”ändra tillbaks” om någon grupp gjort en ändring de inte höll med om. Genom att låta eleverna gå runt och ta del av och tom ändra hur andra grupper tänkt, tvingas eleverna tänka till en extra gång och motivera varför de väljer att ändra.

På ämnesmötet i måndags gjorde vi lärare exakt samma övning. Det vi märkte efter att ha gått ”laget runt”, jämfört, ändrat, ändrat tillbaks och ändrat igen, är att allt är inte svart eller vitt. Förmågorna är levande verktyg. Förmågorna går in i varandra. Att analysera, kunna förklara sin analys så att andra förstår med hjälp av relevanta begrepp, ja redan där har vi använt 3 förmågor. Källkritiska begrepp såsom perspektiv, tendens, objektiv, handlar lika mycket om begreppsförmåga som informationshanteringsförmåga. Denna diskussion väckte tankar och reflektioner hos oss i SO-gruppen och Åsa berättade att hennes elever reflekterat över samma sak. Det skapar möjlighet till spännande diskussioner i klassrummet som leder till ännu mer förståelse kring förmågorna.

Det är oerhört viktigt att eleverna förstår vad de måste utveckla när vi säger på ett samtal att de ska ”utveckla sin analysförmåga”. Då måste vi som pedagoger kunna visa hur de kan utveckla denna förmåga och eleverna måste förstå vad det är vi säger och vad vi menar. Eleverna måste äga kunskapen och förståelsen kring vad förmågorna innehåller! 

Ställ dig själv frågan – äger mina elever kunskapen om vad som ingår i de förmågor jag bedömer? Om du är osäker på svaret – ta reda på hur det ligger till genom att låta eleverna göra denna eller liknande övning. För det är först när vi nått dit, när eleverna vet vad som ingår i förmågorna vi tränar och som vi bedömer, som vi kan ställa krav på att de ska nå kursplanens mål.

För hur ska man kunna nå ett mål om man inte har förstått vad det innehåller?

En reaktion på ”Att synliggöra förmågor i mitt Flippade Klassrum

  1. Pingback: SO-blogg Alfa | DigiLär

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s