Fröken Flipps Frågelåda

När jag har hållit en föreläsning kring Flippat Klassrum eller diskuterat kring begreppet ”flippa” så är det några frågor som återkommer. Jag tänkte här försöka svara på några av dessa återkommande frågor. Viktigt att minnas att jag utgår från mitt egna flippade klassrum när jag beskriver. Ett klassrum som jag har anpassat för att möta mina elevers behov, med fokus på förmågor, formativ undervisning, formativ bedömning och språkutvecklande arbetsmetoder. Jag kan inte svara för ”alla” flippade klassrum, eftersom det inte finns en förklaring till begreppet. Det handlar ju om vad jag som pedagog väljer att ta in i klassrummet och vilka delar som är viktiga för just mitt ämne/mina elever. Men som sagt, jag har valt ut några frågor ur frågelådan och här kommer mina tankar och svar. Håll tillgodo 🙂

Vad händer om många elever inte tar ansvaret för arbetet under lektionstid i klassrummet? Hur får man då det flippade klassrummet att fungera?

Nyckelordet att minnas här är struktur. Jag som pedagog måste ta ansvar för att jag har ett tydligt syfte med lektionen som jag presenterar för eleverna. Jag väljer att göra det via bloggen, men givetvis kan man och bör, tydliggöra syfte även inne på lektionen. Vad ska vi arbeta med idag? Varför? Vilken/vilka förmågor ska vi öva? Hur ska vi arbeta? Ge alltid tydliga ramar!!! Flippat Klassrum skulle aldrig fungera för mina elever om de hade kommit till klassen och jag hade sagt ”ok, skriv ner allt ni kan om judendomen”. Jag måste ha en tydlig uppgift som är avgränsad. Mina elever arbetar högst 2-3 lektioner med en uppgift. Aldrig ett arbete som sträcker sig över flera veckor. Jag delar istället upp arbetet i kortare uppgifter. Då skapar jag möjlighet till tätare återkoppling, och även om det är t.ex en presentation basgruppen ska göra i helkass så är det inte varje gång de blir bedömda. Men oavsett om de blir bedömda eller ej, får jag kontinuerligt möjligheten att ge eleverna feedback, vad de ska tänka på i fortsättningen. Ingen elev kan ”chilla” två veckor för att sen göra allt arbete hemma sista kvällen. Min formativa undervisning kräver att jag hela tiden vet var eleven befinner sig i sin utveckling. Mina elever gör inget arbete hemma, på det sättet att de skriver texter eller söker fakta. Det arbetet gör vi på lektionstid. Jag kan då vara med, stötta, fånga upp de jag märker inte hänger med.

Elever som inte tar ansvar handlar ju ofta om elever som inte följer med och förstår uppgiften eller elever som inte är tillräckligt motiverade av uppgiften. Mitt jobb är att motivera och stötta. Jag menar inte att alla uppgifter måste vara ”roliga”, men jag måste vara så engagerad på lektionerna att jag skapar en nyfikenhet och engagemang hos eleverna. Jag kan inte ge ut en stencil och säga ”varsågod och fyll i denna”, jag måste skapa utmanande och utvecklande uppgifter där eleven verkligen får tänka på djupet. Jag höjer ribban på uppgifterna för att skapa intresse, men samtidigt ser jag till att ge stöd och struktur via te.x begreppsmallar och stödstrukturer a la analysmodell/sambandsmodell. Höga förväntningar och tillräckligt stöd skapar ett klimat där eleverna i mycket större utsträckning tar ansvar över sitt kunskapande. Det är min erfarenhet av mitt Flippade Klassrum. 

Är det inte svårt att få alla elever att se flipparna? Vad gör du om några inte sett flippen?

Denna fråga klurade jag mycket på i början. Ska man låta eleverna se flippen på lektionen? Men då kom jag fram till att själva arbetssättet förlorar sin mening. Då blir det ju fortfarande en föreläsning, fast via kanonen i klassrummet. Nej, jag gör helt enkelt så att varje gång eleverna har en flipp (vissa tror att de ser flippar till varje lektion, absolut inte, max 1 flipp/vecka) så skriver jag ner och laminerar de begrepp som flippen lyfter. I klassrummet tar vi sedan några minuter då eleverna i helklass får förklara för mig och varandra vad de lärt sig om begreppen. Har man inte sett flippen får man här ändå en möjlighet att höra begreppen. När eleverna sen arbetar vidare i basgrupperna så är det ibland någon som snabbt tar upp mobilen och tittar igenom flippen. Andra väljer att istället ta del av kompisars tankar och lyssnar. Dessa elever ”erkänner” dock rätt snabbt att de inte sett flippen, men i 99 fall av 100 går de hem och ser flippen i efterhand. För de vet att nästa lektion då basgruppen fortsätter arbeta så kräver vännerna att de är mer aktiva. Och de vet att jag har koll på vilka som är aktiva i diskussioner, delar med sig av tankar och kunskap i basgrupperna, ja helt enkelt vilka som tagit del av och använder den fakta de fått.

Man brukar säga att det tar minst 8 månader och kanske upp till 3 år innan eleverna hunnit ”ställa om” i sitt arbetssätt oavsett vad det gäller. Jag tror att många lärare testar att flippa en gång, kanske två – tre, men sen märker de att flera elever inte tittat och då ger de upp. Mitt råd är – ge inte upp! Var konsekvent! En elev sa nyligen ”om vi har glosor i tyska och vi inte har gjort vår läxa, då gör vi ju inte glosorna på lektionen. Det är självklart att vi inte tittar flipparna på lektionen. Det är inget konstigt med det”.

Det tar tid för eleverna att ställa om från ”överföringspedagogik” till ”processpedagogik” där de själva har huvudrollen i processen. Men när ni kommit över tröskeln och eleverna märker att deras kunskapsutveckling ökar hela tiden, ja då lovar jag att ni får lön för mödan 🙂

Har du mött motstånd från föräldrar? 

Det är en intressant fråga då jag just följt med i en debatt i forumet Flippa Klassrummet på facebook, där en lärare i dagarna fick ”stå till svars” inför föräldrar för sitt val av arbetssätt. Jag har inte fått någon kommentar från någon förälder som är negativ. Jag gick tillväga så att jag skickade med eleverna ett informationsbrev där jag beskrev vad Flippar Klassrum är, gav ut både blogg och facebookadress så föräldrarna kan följa med vad vi gör. Gav tips till föräldrarna hur de kan arbeta med ”läxor”, dvs hur de kan se flipparna tillsammans med sina barn, diskutera, utveckla tankar tillsammans. Hade de frågor och tankar kring Flippade Klassrum var de givetvis välkomna att höra av sig. Jag tror däremot tvärtom, många föräldrar upplever mitt klassrum som oerhört transparent och jag vet t.om far och morföräldrar som följer med på bloggen för att se vad deras barnbarn sysslar med i skolan 🙂 Jag gör all min undervisning synlig för alla. Jag gömmer mig inte i ett klassrum utan föräldrarna kan hela tiden följa med i undervisningen.

Oj, vad långt detta inlägg blev. Men en sista fråga jag ofta får är Hur hinner du med allt??? Tar det inte massvis av tid att flippa?

Sanningen är någonstans mittemellan. I början tog det mycket tid. Sen förfinade jag mina tillvägagångssätt, hittade verktyg som underlättar inspelning av flippar. Jag blir också allt bättre på att hitta användbart material på Youtube. Uppfinn inte hjulet om och om igen! Att skapa en lektion och lägga ut på bloggen tar idag inte mycket längre tid än vad det gjorde att planera en lektion ur ”katederperspektiv”. Jag upplever att min planering flyter mycket lättare nu, jag har byggt upp en modell för hur jag lägger upp mina uppgifter på bloggen, vad eleverna ska göra, hur de ska gå tillväga, metoder vi använder, vilken förmåga de tränar och om den bedöms.

Sen kan jag inte sticka under stol med att mitt Flippade Klassrum skapat en nyfikenhet hos mig, en vilja att utforska, som tar mycket mer tid än vad som ryms i mina 45 timmar. Jag åker på konferenser på eget initiativ, jag läser litteratur, är aktiv på Twitter och Facebook och tar del av andra pedagogers tankar och reflektioner. Men detta gör jag för att just nu är mitt jobb ett av mina stora intressen. Jag vet att i mångas öron låter det orimligt. Man ska inte behöva ha sitt arbete som intresse för att kunna utveckla och utvecklas. Men så har den här resan varit för mig. Jag får ingen extra tid. Ingen extra fortbildning bekostad av skolan. Jag gör det av eget intresse. För att jag vill. För att jag märker hur mycket det utvecklar, inte bara min undervisning utan även mitt sätt att tänka och agera. Men man behöver inte göra allt på en gång. Ta det i din takt. Låna av andra. Låna gärna av mig! Gör en liten förändring i taget. Brinn för det du gör, men bränn inte ut dig! Allt handlar om balans. Balans och passion. Och för mig så hittar jag båda delar i Mitt Flippade Klassrum.

2b567dc53c2a06b28691c6858a8f35a4 (1)

Annonser

2 reaktioner på ”Fröken Flipps Frågelåda

  1. Reblogga detta på Rektor Lina bloggar och kommenterade:
    Lotta ger lite svar på frågor gällande hennes flippade klassrum. Många tack Lotta!

  2. Ping: Mitt Flippade Klassrum | Fröken Flipps Frågelåda, del 2

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s