Hur kan en flippad vecka se ut?

Jag vet att det är många där ute som är på G att starta upp bloggar och använda i undervisningen med sina elever. Därför tänkte jag här ge ett exempel på hur jag lägger upp min elevblogg och hur jag presenterar uppgifterna för eleverna, allt för att göra det så tydligt som möjligt för mina elever.

Innan du startar upp din blogg så fundera kring vilka behov och förutsättningar dina elever har? Det jag tog med i beaktande när jag skapade min blogg var att uppgifterna behövde vara tydliga och det skulle vara lätt att se vilka förmågor de olika uppgifterna tränar, om det är ett övningstillfälle eller ett bedömningstillfälle. Varför jag anser att det är viktigt att hålla isär övningstillfälle och bedömningstillfälle kan ni läsa mer om här. Men låt mig sammanfatta det med att säga att för mig är det självklart att eleverna måste ges möjlighet att öva i de förmågor de senare kommer att bli bedömda i. Utan att behöva fundera på om det ”går på betyget” eller inte.

Jag har skapat ett mönster som jag bygger upp varje nytt blogginlägg efter. Först presenterar jag en flipp. Antingen en jag spelat in själv, eller en jag hittat på t.ex. Youtube. Den ska helst inte vara längre än 6-8 minuter och givetvis får du som lärare känna av om den är på en lagom nivå för dina elever.

I flippen brukar jag plocka ut begrepp, begrepp som jag sedan återkopplar till på lektionen. Exemplet nedan är inför kommande veckas arbete, i denna flipp har jag plockat ut de tre begreppen ”High-income” ”Middle-income” samt ”Low-income”. Elevernas uppgift hemma är att med egna ord förklara dessa tre begrepp och ta med sig förklaringarna till skolan. På lektionen kommer vi sen ha en gemensam genomgång som utgår från elevernas egna förklaringar till dessa begrepp. Genomgång i helklass, men där elevernas förförståelse är det vi utgår från, istället för att jag ska stå framme vid tavlan och ensam redogöra för de olika begreppen. Fördelen är att eleverna redan mött orden, har funderingar kring vad de betyder och kan ställa frågor utifrån sin förförståelse. Dialog i klassrummet, istället för monolog 🙂

Förutom att fundera kring begreppen ska eleverna, efter att de sett flippen, ta med sig två frågor/funderingar eller något de tyckte var extra intressant och vill fortsätta diskutera på lektionen. Syftet med detta är givetvis att jag får en snabb koll vilka som kan ha missat att se flippen, men syftet är betydligt större än en ”kontroll-uppgift”. Genom att inte styra frågorna, utan istället låta eleverna själva välja ut saker som de fastnade för i Flippen, låter jag kommande uppgift utgå från elevernas egna tankar, inte hur jag tänker mig att jag vill att eleverna ska tänka.

Att lägga över ansvaret för kunskapandet till eleverna. Det krävs att du har en tilltro till elevernas förmåga. Tilltro till att eleverna är kapabla att själva hitta viktiga aspekter att belysa. Min erfarenhet är att ju mer tilltro eleverna känner att du har till dem, desto mer kapabla kommer de att bli. Det går inte i en handvändning. Elever är så vana att det är läraren som ska berätta för dem vad som är viktigt att lära sig. Övergången till att faktiskt reflektera själv över vad som är viktig kunskap kan ta lite tid, men i gengäld får du elever som tar ett betydligt större ansvar över sin egen inlärning.

När eleverna kommer tillbaka till skolan kommer de att få göra en kort reflektion i sin skrivbok. Denna reflektion är inget jag bedömer, men ett underlag till fortsatt resonemang i basgrupperna. Syftet med att jag först låter eleverna enskilt skriva är att alla får en möjlighet att skriva ner sina funderingar, mina flerspråkiga elever får tid att leta efter orden och formulera meningar och det ger även elever en möjlighet att utveckla de tankar de tagit med sig hemifrån.

Därefter kommer eleverna få ta med sig det de skrivit ner i sina skrivböcker och läsa upp i basgrupperna. Allas tankar blir då synliga för alla i basgruppen och de har många olika perspektiv att arbeta utifrån. I det här stadiet av uppgiften har jag gett eleverna  några följdfrågor att arbeta utifrån. Det är inte säkert att alla basgrupper behöver använda denna hjälp, men eftersom jag har elever som befinner sig på olika nivåer i sin kunskapsutveckling är det viktigt att jag tillhandahåller stödfrågor till de elever som har behov av dessa. Genom att jag preciserar uppgiften till att de ska lyfta fram minst tre olika delar av flippen och diskutera så ser jag till att alla elever har någorlunda likvärdiga förutsättningar inför den riktade skrivningen.

Efter att eleverna övat på förmågorna, diskuterat, jämfört tankar, reflekterat, sammanfattat, är det dags för eleverna att få en chans att visa och jag bedöma vad de tagit med sig för kunskap. De skriver då enskilt en riktad skrivning, som utgår från följande öppna frågeställning: 200 år som förändrat världen – förr, nu och sen då? 

Samtliga elever får använda sin första reflektion de gjorde enskilt, men givetvis även använda de tankar som de diskuterat i basgruppen. Jag vet att många diskuterar huruvida detta är att ”hjälpa eleverna” väl mycket. Den åsikten delar inte jag. Jag har gett eleverna en möjlighet att dels enskilt reflektera, därefter diskutera sina tankar med andra, utbyta tankar, få nya idéer, ta med sig dessa nya tankar och göra om dem till egen kunskap och förståelse.

Jag är noga med att, som ett led i att synliggöra lärandet för eleverna, även på bloggen skriva ner vilka förmågor det är jag bedömer eleverna i och vad dessa förmågor innebär. Efter att eleverna skrivit sin riktade skrivning brukar de få ge varandra kamratrespons utifrån ”2 stars 1 wish” och därefter få ytterligare tid till att ändra/förbättra/komplettera. Därefter lämnar de in sin skrivning till mig för formativ bedömning.

Så här kan en vecka hos Fröken Flipp se ut. Utgå från en flipp, använd begreppen, låt eleverna själva arbeta med tankar de fått, ge tid för reflektion, låt eleverna arbeta i basgruppen för att dela med sig och ta del av andras förståelse, gå tillbaka till den enskilda skrivningen och utifrån en öppen frågeställning ge eleverna möjlighet att visa, både sin förståelse för ämnet och sina förmågor.

Tydligt, enkelt, eleverna tar ansvar, de tycker undervisningen blir ”roligare” därför att de är mer delaktiga. Om du tror att mitt upplägg passar även dina elever så får du gärna låna alla mina idéer rakt av. Eller så kanske du blir inspirerad och vill använda vissa delar – varsågod 🙂 Eller så kanske du åtminstone får en tanke över hur du inte vill göra, oavsett – hoppas du tyckte att du fick lite konkreta tips och idéer till din undervisning.

 Uppgift från elevernas blogg

 

Hemma:

* Titta på flippen hemma

* Förklara på svenska begreppen ”High income coutry” ”Middle income country” samt ”Low income country”

* Ta med dig två frågor/funderingar/saker du fastnade för och vill fortsätta diskutera,  tillbaka till lektionen. Skriv ner dessa i din skrivbok.

 

Skolan:

1. Enskild- 10 minuter enskild reflektion kring de frågeställningar/funderingar du tagit med dig från Flippen. Vad var det som gjorde att du fastnade för just dessa funderingar? Vad vill du lyfta fram från Flippen? Vad är dina tankar? Här övar du begreppsförmågan, analysförmågan samt den kommunikativa förmågan 

2. Basgrupp– Läs upp era tankar för varandra i basgruppen. Bikupa kring era tankar. Lyfte ni fram samma saker?  Vad tycker ni är viktigt att ta med sig av det ni lärt er?  Hur har världen förändrats sedan början av 1800-talet? Hur såg världen ut då, jämfört med nu och hur tror ni att världen kommer se ut i framtiden? Vilka 3 olika typer av inkomstländer nämns i Flippen? Kan ni ge exempel på länder ur de olika grupperna? Vilka världsdelar är representerade i de olika grupperna? Ser ni något samband?

Lyft fram minst tre olika delar av Flippen som er grupp anser vara de viktigaste och som ni diskuterat. Var och en skriver stödord i sin bok- men hjälps åt!  Här övar du analysförmågan, begreppsförmågan samt den kommunikativa förmågan. 

3. Enskilt– Utifrån din enskilda reflektion, basgruppens diskussion och de punkter ni skrivit ner och lyft fram som de viktigaste vill jag att du skriver en enskild text utifrån rubriken:

200 år som förändrat världen – förr, nu och sen då? 

Här kommer du att få visa och jag kommer att bedöma din:

Analysförmåga – 

* Kunna förstå och beskriva orsaker och konsekvenser (varför något sker och hur det påverkar framtiden)

Kunna förklara och visa hur saker hör ihop (samband)

Kommunikativa förmågan – 

* Kunna föra resonemang som är underbyggda med fakta

Begreppsförmågan-

* Kunna använda ord och begrepp i ett sammanhang

Annonser

2 reaktioner på ”Hur kan en flippad vecka se ut?

  1. Toppen! Försöker just nu starta upp mig själv i det flippade tänket! Undrar: vad använder du för blogg för eleverna? WordPress, som här?

    • Hej! Ja, jag använder mig av WordPress, samma tema som denna blogg, men ska starta upp en ny till hösten i ett annat arbetslag och kommer fortsätta använda wordpress men ska använda ett litet annorlunda tema där det blir lättare att navigera mellan klasserna, där det finns flikar längst upp tänkte jag 🙂 Blir sommarlovsprojektet 😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s