21st Century skill – framtiden är redan här!

Skolverkets rapport som kom under hösten 2013 visar att det fortfarande läggs allt för mycket tid i klassrummen på ren faktaöverföring mellan lärare och elev medan alldeles för lite tid läggs på analys, kommunikation och problemlösning i klassrummen. För mycket tid läggs på individuellt arbete och för lite tid läggs på det kollaborativa, gemensamma kunskapandet.

Är det då så konstigt att senaste Pisarapporten visar att svenska elever har svårt för bl.a. problemlösning?

Vad är det då som styr hur arbetet i klassrummen ser ut? Ja, om nu Skolverkets rapport stämmer med verkligheten så är det uppenbart att den nya läroplanen inte har fått fullt genomslag i svenska skolan. I Lgr11 ligger just mycket fokus på att utveckla dessa förmågor- problemlösning, kommunikation, interaktion, analys och kritiskt tänkande. Hur kommer det sig då att detta inte genomsyrar vår undervisning? Menar jag att lärare medvetet bryter mot läroplanen? Nej, absolut inte, men jag tror att det finns mycket kvar att önska då det gäller implementeringen av Lgr11 i klassrummen.

På många skolor, däribland min egna, gavs det utbildning och tid till att sätta sin in i läroplanen när den kom. Respektive ämne gavs tid till att se över det centrala innehållet, bygga upp det som kallades LPP:er, bearbeta kunskapskraven och diskutera bedömning. So far so good.

Men sen då? När alla lärare runt om i landet gick in i sina klassrum, satte sig bakom samma kateder som de alltid suttit bakom, tog fram samma arbetsmaterial de alltid arbetat med, kopierade upp samma stenciler som de alltid kopierat upp – vad blev skillnaden egentligen?

Jag säger inte att jag gjorde annorlunda. Och jag säger inte att detta beror på att lärare i skolan överlag medvetet väljer att inte följa läroplanen. Absolut inte. Men jag säger att för att verkligen ges möjlighet att implementera en helt ny läroplan, till viss del med fokus på andra förmågor än tidigare läroplan, så krävs det så mycket mer än några studiedagar i början av en termin (i bästa fall) och i värsta fall en halvdag med information från ledningen. Det krävs ett kollegie där Dela-kulturen är stor. Där man släpper in varandra i klassrummen. Där man ges tid av ledning att diskutera arbetsmetoder, arbetssätt. Där man delar med sig av nya tankar, hur man omsätter dessa i klassrummet och vad resultatet blivit. Det handlar om att ha ett öppet klimat där man delar med sig av, inte bara sina lyckade resultat, utan även alla de lektioner, LPP:er, uppgifter och prov som blivit mindre lyckade. Att man ges tid av ledningen att fundera kring vad som gick fel, varför och hur man kan utveckla och förändra tills nästa gång.

Formativ undervisning. Formativt lärande. Inte bara för eleven, utan lika mycket för lärarna. Att arbeta mycket med skuggning av varandra har varit ett vinnande koncept på vår skola. Fundera kring hur ni har arbetat med formativt lärande för att implementera läroplanen på er skola?

Vi har fungerat som kritiska vänner. Diskuterat. Analyserat. Hittat problemområden i vår undervisning och planering och tillsammans försökt lösa dessa. De förmågor som vi eftersträvar att eleverna ska visa – ja, det måste ju vara samma förmågor vi ska behärska– inte sant?

Hur synliggör vi dessa förmågor för våra elever? Och hur kan vi använda teknik för att träna dessa förmågor?  Dagens teknik erbjuder en mängd möjligheter. Men det kräver tid av läraren att själv hitta dessa möjligheter om man inte är van. Och är det något som lärare upplever att de har för lite av så är det  just tid.

Så, kanske i senaste laget, men här ska du få lite konkreta tips på appar du kan använda för att implementera Lgr11 i din undervisning. Här är ett schema på appar du kan ladda hem och testa att använda i din undervisning. Alla appar passar givetvis inte i alla klassrum, men surfa runt och fundera kring vilka du skulle ha användning av i ditt klassrum och med dina elever. Ta gärna kollegor till hjälp, bolla idéer, hur kan ni arbeta vidare med apparna, diskutera, analysera tillsammans vad ert behov är, vilka förmågor behöver era elever träna extra på och hjälp varandra att lösa problem ni stöter på längs med vägen.

För först när vi lärare använder oss av de förmågor som läroplanen lyfter fram, ja kanske är det först då som vi kan kräva det samma av våra elever? Inte bara implementera förmågorna i våra klassrum, i vår undervisning, utan låta förmågorna genomsyra hela vår skolkultur. Kanske är det där utmaningen såväl som möjligheterna finns?

 

App-Tool-Grids-21st-century

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s