De fem stora

Igår hade jag ett spännande samtal med en kollega i det utvidgade kollegiet. Tänk vad teknik gör allting möjligt!  Via Hangout satt vi och samtalade om förmågor, kunskapskrav, planeringar och hur vi ser på möjligheten att applicera ”The Big five” i språkundervisningen. Under samtalet så pratade vi lite om hur vi ser på förmågorna, och hur viktigt det är att poängtera för eleverna att alla förmågor är kopplade till varandra, även om det är olika förmågor så går de i mycket stor utsträckning in i varandra. Detta är viktigt att förstå, just därför att i klassrummet så handlar det inte om att isolera och särskilja förmågorna från varandra, utan att istället kunna synliggöra för eleverna vilka förmågor vi övar och visa hur de hör ihop.

De fem stora förmågorna illustreras oftast i form av de fem stora vilt som lever på Afrikas savanner, leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel. I Facebookgruppen ”the Big five” ser man med jämna mellanrum frågan ”Vilket djur hör till vilken förmåga”? Men det är viktigt att förstå att det är inte djuren som är det väsentliga, utan förmågorna. Visst kan det vara bra om man på skolan har samma symbol för de olika förmågorna för att göra det tydligare för eleverna, men det är viktigt att inte fokusera på djurens betydelse, utan förmågornas betydelse kopplat till kunskapskraven.

I våras slängde jag ut en tanke i SO-gruppen på Östergårdsskolan. Jag väckte idén att kanske är inte djuren det bästa sättet att illustrera förmågorna – kanske finns det tydligare sätt för att visa hur alla förmågor faktiskt är kopplade till varandra. Vi började spåna, som vi alltid gör, någon tog en whiteboardpenna och började rita och helt plötsligt hade våra tankar formulerats med hjälp av de fem OS-ringarna.

os-ringar_31750a

 

De fem OS-ringarna är ett välkänt märke för de flesta elever. Kanske mer välkänt än tanken på de 5 stora djuren och dess betydelse i jakt-sammanhang. Jag ska förklara lite hur våra tankar gick, sen är det upp till dig att spåna vidare eller förkasta idén, det bestämmer du själv!

Egentligen har det kanske mindre betydelse vilken ring som representerar vilken förmåga, men ponera att de tre översta ringarna symboliserar analysförmågan, kommunikativa förmågan och metakognitiva förmågan. De två nedersta ringarna är således begreppsförmågan och informationshanteringsförmågan.  

Detta skulle då kunna symbolisera vikten av att förmågorna är ihopkopplade. Analysförmågan (den blå ringen)  är tätt sammanflätad med den Kommunikativa förmågan (svart ring) genom att de båda flätas samman med Begreppsförmågan (gul ring). Tänk dig aktiviteten i klassrummet. För att kunna analysera och reflektera kring information så behöver eleven känna till centrala begrepp. Dessa begrepp återfinns i det centrala innehållet i varje kurs och är viktiga för att eleven ska kunna skapa förståelse kring den information han/hon tar del av. En elev som inte förstår orden, dess innehåll och sammanhang, kan omöjligt sedan dra egna slutsatser och reflektioner. Därav är det också av största vikt att alla ämnen arbetar språkutvecklande! Varje ämne har sina egna viktiga ämnesord, utan kunskap om dessa begrepp kan inte eleven skapa sig förståelse för innehållet

När eleven är välbekant med begreppen, vet i vilka sammanhang de kan förekomma, känner till dess betydelse och själva kan använda dessa begrepp, först då kan eleven formulera egna tankar och reflektioner. Detta är det som symboliseras i analysförmågan. Eleven kan se orsaker och konsekvenser, jämföra likheter och skillnader och dra egna slutsatser. Allt detta är viktiga delar i elevens kunskapande, men av lika stor vikt är det att eleven är så trygg i sin kunskap att han/hon sedan kan förmedla denna kunskap till sina klasskamrater. Denna förmåga att förmedla sin kunskap återfinns i den kommunikativa förmågan. 

Utan begreppen kommer förståelse saknas. Utan förståelse kommer analys och reflektion saknas. Om inte eleven kan analysera och reflektera och skapa egen förståelse kring fakta så kommer eleven inte ”äga” sin egen kunskap och kommer därmed inte heller kunna förmedla den till sina klasskamrater. Inte sant? Kunskap som nöts in kan återupprepas, exakt så som man lärt in det, men ställer kamraten en följdfråga och ber eleven att utveckla sina tankar kommer det visa sig att kunskapen inte är hans egna, utan någon annans….

Informationshanteringsförmågan/ procedurförmåga (grön ring) är lika mycket ihopkopplad med de övriga ringarna som någon annan. Viktigt, framförallt i mina SO-ämnen, att denna förmåga inte blir avhängd övriga, utan att man hela tiden väver in källkritik i undervisningen. Jag har valt att sätta upp de källkritiska begreppen på tavlan, fullt synliga för eleverna, och dessa återkommer vi ständigt till, oavsett ämne och arbetsområde. Dessa begrepp behövs när eleverna ska delge sina tankar kring informationens trovärdighet, när de övar på den kommunikativa förmågan och ska förmedla hur de själva tänker kring en källa. Än en gång, utan begreppen, utan språket, faller eleven platt. Det är inte genom att förenkla språket som vi hjälper våra elever, det är genom att använda korrekta begrepp och sedan se till att alla elever förstår begreppens betydelse som vi skapar goda förutsättningar för eleverna att lyckas!

Metakognitiva förmågan (röd ring)  skulle egentligen behöva symboliseras i form av ett paraply som hela tiden återkommer i elevens lärande. Att eleven är medveten och kan reflektera kring sitt egna lärande är i allra högsta grad sammanlänkat till de övriga förmågorna. I den formativa undervisningen är den metakognitiva förmågan en förmåga som måste synliggöras för eleven och eleven måste ges möjlighet att tränas i, för att elevens ska kunna vara delaktig i sitt eget lärande. Det är viktigt att eleven äger begreppen i  kunskapskraven och att eleven vet vilka mål han/hon har, vilka delmål och hur eleven ska nå dit. Målet är ju att eleven själv ska kunna formulera sina egna mål och delmål och även äga kunskap kring hur han/hon ska ta sig dit.

Så, vad tycker ni? Är tanken på De Fem Stora redan så djupt rotad att det omöjligt går att byta ut? Eller är det fullt möjligt att vi i det utvidgade kollegiet kan utveckla dessa tankar och komma på fler sätt att illustrera förmågorna och dess betydelse för eleverna? Jag har inte tänkt klart min tanke än och tar gärna emot era idéer och funderingar!

Tack på förhand 🙂

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s