Teknologi handlar om NU!

Vi talar så mycket om IKT i klassrummet att vi missar poängen. Det handlar inte om IKT i klassrummet, det handlar om IKT runt omkring oss. Hur verkligheten ser ut. Hur vardagen ser ut för oss och för våra elever. Min femåriga dotter vaknade redan kl 6 i morse, det första hon gjorde var att ta storasysters platta, logga in, knappa in Youtube och kolla på ett avsnitt av Vem tröstar knyttet. ”Det  är lugnt mamma, jag fixar det själv!”

Våra elever fixar det själva. De sitter hemma, kommunicerar, interagerar, bygger världar, kodar, knäcker koder, gör lagliga och mindre lagliga saker med sina datorer. Sen kommer de till skolan. ”Jag glömde pennan Lotta”. Men är det så konstigt? Är pennan det viktigaste redskapet för dagens unga? Vi skriver klassrumsregler och skolregler. Jag har läst exempel som ”Vi tar ansvar genom att ha med oss penna, böcker och rätt material till våra lektioner”.

Rätt material. Men tänk om det är skolan som faktiskt har ”fel” material? Jag lyssnade på Guldäpple-vinnaren Karin Nygård under Skolforum i måndags. Hon föreläste om hur hon arbetar med kod i skolan. Det som är mest spännande är att hon undervisar inte på gymnasiet, utan hon kodar med sina fjärdeklassare. Ett helt nytt språk som hon tar in i klassrummet. Ettor och nollor. Ett språk som många av våra elever redan behärskar betydligt bättre än vad vi lärare gör. Dagens språk. Framtidens språk. Kanske är det inte engelska, ryska eller kinesiska. Kanske handlar framtidens språk om att kunna behärska ettor och nollor.

Men vilket språk talar vi lärare? Talar vi samma språk som våra elever? Vi pratar så ofta om hur viktigt det är att synliggöra begrepp och ord, att synliggöra kunskapskrav för eleverna så att de kan nå målen. Att våra elever och vi måste tala samma språk. Men tänk om det handlar om att det är vi lärare som faktiskt måste bli bättre på att tala elevernas språk?

Skolan handlar inte om IKT. Samhället handlar om IKT. Därför är det självklart att skolan måste göra detsamma. Hade ett spännande lunchsamtal med Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket, under fortbildningsdagarna i Helsingborg. Jag ställde frågan ”Om nu skolans mål är att arbeta mer med IT i skolan, när kan vi då räkna med att de nationella proven sköts digitalt?” Visst är det en spännande fråga? Jag vet många lärare som resonerar att så länge Skolverket förlitar sig på papper och penna, behöver inte jag som lärare låta eleverna använda dator. ”Det är viktigt att låta eleverna öva på att skriva för hand och läsa på papper, för det är ju så de kommer testas vid de nationella proven.”

Svaret var väntat och givetvis inte det jag hade önskat. ”Det tar tid, kanske tidigast 2016 att man kan ha en provomgång med digitala prov för de skolor som önskar”…

Det handlar inte om att vi måste förändra skolan inom en fem-års period. Det handlar om att skolan borde förändrats för länge sedan. Det handlar inte heller om att ersätta papper och penna med dator och ordbehandlingsprogram, det handlar om en kunskapsrevolution. En revolution kring synen på kunskap, vad som är kunskap och hur kunskap ska förmedlas.

Jag tänker att kanske är det dags för Skolverket att ligga steget före, istället för att göra ett försök att komma i kapp. Istället för att införa nationella prov digitalt så kanske det istället är dags att fundera kring hur de nationella proven bör se ut i framtiden. Om de fyller en funktion överhuvudtaget? Vi håller fast vid vårt behov av att mäta kunskap. Att kunskap måste vara mätbar för att skapa en likvärdig skola. Problemet som jag ser det bara, är att så länge vi i skolan lägger tid på att mäta och jämföra, håller vi hopplöst fast i det som var gårdagens syn på kunskap.

Framtidens förmågor, det entreprenöriella, det kollaborativa, det sociala samspelet, nätverkande och kommunikation – hur mäts det om varje elev sitter försjunken i sitt egna nationella prov för att visa hur mycket kunskap den enskilda eleven lyckats uppbringa? Vi kan inte ersätta analoga nationella prov med digitala nationella prov. Vi måste ersätta gårdagens syn på kunskap med dagens kunskapssyn och morgondagens möjligheter.

Vad är vi rädda för? Att eleverna inte lär sig tillräckligt? Att vi förlorar vår möjlighet att kontrollera om eleverna lärt sig? Men är det inte istället på allvar dags att diskutera vad det är eleverna lär sig i dagens skola och vilken nytta de har av dessa kunskaper?

Jag är så imponerad av Karin Nygårds arbete och tycker verkligen att hon är en värdig vinnare av Guldäpplet (även om jag i detta fall anser att priset borde delas mellan Karin och Jacob Möllstam) Men Karin visar på vikten av att förändra hur undervisning alltid sett ut. Hennes elever lär sig att tala framtidens språk. Jag tänker att det är dit vi alla måste komma. Lärare, skolledare, politiker, Skolverket – ja alla! Vi kan inte tala gårdagens språk med dagens elever. Vi kan heller inte nöja oss med att tala dagens språk. Vi måste tala morgondagens.

Vi kan inte lägga tid på att diskutera huruvida vi ska arbeta med penna och papper eller dator, vi måste inse att det tåget har gått för längesen. Istället måste vi lägga tid på att diskutera hur vi ska skapa förutsättningar och möjligheter för alla, elever likväl som lärare, att använda teknologin som finns idag för att förbereda eleverna inför den teknologi som kommer finnas i morgon.

Om vi lärare håller fast vid att eleverna ska ta ansvar genom att ta med ”papper och penna” och om vi nöjer oss med att Skolverket ska ersätta analoga NP med digitala, ja, då tror jag tyvärr att vi riskerar att missa tåget och stå hjälplöst kvar på perrongen.

Min personliga övertygelse är att teknologin aldrig helt kommer ersätta läraren, men läraren kommer få en helt annan roll i klassrummet (var nu själva klassrummet kommer vara, kanske AFK, kanske på nätet) Men jag är helt övertygad om, att för att skapa en likvärdig skola så handlar det inte längre om att mäta resultat av nationella prov!  Myndigheter, politiker och skolledare måste se till att alla Sveriges lärare ges tillräcklig utbildning och möjligheter att bygga ett klassrum, inte bara med hjälp av, utan utifrån, teknologi!

För teknologi handlar inte om robotar i framtiden. Teknologi handlar om NU! Teknologi handlar om att ge alla elever samma möjligheter att lyckas. Teknologi handlar inte om att ersätta undervisning. Teknologi handlar om att förändra undervisning. Teknologi handlar inte om att mäta kunskap, teknologi handlar om att skapa kunskap.

Det är min stora övertygelse!

2014-11-01 - 1

5 reaktioner på ”Teknologi handlar om NU!

  1. Tack för välformulerad poängrik o utvecklad syn på lärande!

  2. Word from a true rockstar!

  3. Så spännande och självklara tankar! Rockstjärnan fortsätter att rocka 🙂

  4. Pingback: En fundering om uppgifter och teorierna bakom | thereselinner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s