Lust, lek och levlat lärande!

En av de första frågor som ställdes när personalen informerades om att vi skulle få in klassuppsättningar med Chromebooks på skolan var ”går det att skriva i ordbehandlingsprogram och är det enkelt att skriva ut”? Frågor som säger en del om vår syn på IKT i undervisningen. Istället för penna och papper. En skrivmaskin vars huvudsakliga uppgift är att behandla ord och kunna skriva ut texter som eleverna sedan kan lämna in i pappersformat till läraren. Istället för. Vi lever allt mer i ett papperslöst samhälle, ändå är det just själva pappret vi vill åt. Som om pappret är slutprodukten och det konkreta som går att ta på. Där vi lärare kan ta vår understrykningspenna, ge feedback i marginalen och skriva en respons i slutet på. Konkret. Och verkligt.

Men IKT i undervisningen innebär, skulle jag vilja säga, allt annat än att producera en slutprodukt som ska skrivas ut på ett A4 papper. Att använda sig av IKT i klassrummet innebär inte att du ersätter penna och papper med en lite dyrare och lite mer avancerad skrivmaskin, nej, det innebär att du har möjlighet att förändra din undervisning. Och precis lika verkligt. Om inte verkligare.

Hittills har jag använt mig mycket av teknik för att kunna påverka hur eleverna ska ta del av information, när och på vilket sätt. Jag använder flippad undervisning för att kunna ge alla elever möjlighet att ta in fakta och information hemma, och istället kunna använda lektionstid till att arbeta med den information som de tagit del av hemma. Jag använder Facebook för att engagera, väcka intresse, göra eleverna delaktiga, skapa klassrum på flera olika platser, inte bara det fysiska i skolan. Jag har Kik för att eleverna alltid ska kunna få tag i mig, en snabb kommunikationskanal. Men nu känner jag att det är dags att levla upp!

Gamification, eller som det heter på svenska, spelifieringhandlar helt enkelt om att lyfta in spelmekanismer i lärandet, bl.a för att öka elevernas interaktion och inte minst engagemang, i uppgifterna. Exempel på sådana ”spelmekanismer” kan t.ex vara att:

  • Du är en ”avatar”, dvs du är en karaktär i spelet som gör att du själv befinner dig inne i spelet, om än med annan identitet.
  • Du ställs inför en utmaning, ett problem som ska lösas
  • Badges, belöningar, när du lyckas lösa ett problem som ett bevis på att du nått ett visst mål, ”klarat av” uppgiften.
  • När karaktären nått en tillräcklig progression kan den ”levla upp”, detta kan t.ex visa sig i form av nya färdigheter som ger fördelar i spelet.

1469935_10151872508887858_1418976711_n

En avatar kan ju vara en som…hmm likt sig själv, är en ödmjuk och blygsam person 😉

Där befann jag mig i veckan. Jag tänker mig att mitt flippade klassrum har nått en viss progression men nu är det faktiskt på tiden att levla upp! Tack vare tips i Facebookgruppen The Big Five  fick jag nys om spelet Mot alla odds, ett spel framtaget av UNHCR, FN:s flyktingorgan. Syftet med spelet är att eleverna ska få en inblick i hur livet som flykting är. Att behöva lämna sitt land p.g.a politiska åsikter, ta sig ut ur staden, tvingas gömma sig i gränsland för att sedan kunna ta sig hela vägen till ett nytt land och börja om, med allt vad det innebär av jobbsökande, bostad och fördomar man kan komma att möta i det nya samhället.

Eleverna är vana vid spel som innehåller blod och vapen, men det man måste förbereda eleverna på i detta spel är att här består inte det jobbiga i våld, utan alla de beslut du tvingas ta när du är på flykt. Har du elever du vet varit med om att fly, som levt som flykting, så gå noga igenom materialet och överväg vilka delar du vill och kan använda på just dina elever. Att ställas inför valet ”vem lämnar du kvar när lastbilsflaket är fyllt – en granne, släkting eller nära vän” kan riva upp många minnen och traumatiska upplevelser för barn som befunnit sig på flykt. Tänk på det viktiga förarbetet – lyft diskussioner i klassrummet innan ni spelar. Till spelet finns en bra lärarhandledning att ladda ner och använda i just detta syfte. Jag hade en elev som jag talade med före dagens lektion, och vi kom fram till att just denna elev ville avstå och istället fick andra uppgifter.

1560641_1585106381718155_2973060780183091089_n

Vissa frågor väcker känslor och tankar…

1912501_1585130208382439_2365839566201884398_n

…Andra frågor kräver att du svarar på ett visst sätt för att kunna ta dig ut ur landet. Förbered eleverna väl!

Med detta sagt, vill jag nu visa på vilken fantastisk effekt du kan få av detta (och liknande) spel i din undervisning. För det första, eleverna kommer snabbt igång med uppgiften. De är vana att ta spelinstruktioner, de är duktiga på att pröva sig fram och vågar testa. De känner igen sig i upplägget och förstår snabbt vad det är de ska göra, ja, de befinner sig helt enkelt på deras spelplan! Detta gällde samtliga elever. Även de elever som ibland kan ha svårare för att förstå och ta till sig instruktioner som ges i klassrummet.

Tiden flyger iväg. Det är verkligen så, spel engagerar. Både eleverna och läraren 🙂 Det som märktes tydligast var att de elever som i ”vanliga fall” kan ha svårare med att hålla fokus under en längre period, var de elever som var mest försjunkna i datorskärmen. Elever fick en möjlighet att visa helt andra ”skills” än de som de är vana vid att behöva visa i klassrummet. Dessa elever var de som snabbast knäckte spelkoderna och som först tog sig vidare till nästa level! Deras hjälp i klassrummet var oerhört efterfrågad av andra elever, elever som de i vanliga fall brukar ta hjälp av, var nu elever de själva fick assistera! Eleverna fick använda alla förmågor de behärskar, men som de kanske, tyvärr alltför sällan, får chansen att visa inne i klassrummet. Flippat klassrum helt enkelt!

1382788_1584733898422070_6643858629759898278_n

Engagemang och djup koncentration!

Fånga lärandet i flykten. När eleverna är inne i spelet möts de av begrepp och uttryck som de kanske inte känner till.  ”Vad är en referens Lotta?” ”Vad betyder det att avsäga sig sin tro?” Eleverna får direkt nytta av att lära sig begrepp och förstå vad de betyder, de måste förstå för att komma vidare i spelet. Är inte det ”fel” morot, tänker kanske några. Ord och begrepp ska man väl lära sig för att utveckla sitt språk, inte för att nå nästa nivå i ett spel? Jag tänker, spelar det egentligen någon roll? Huvudsaken är väl att de lär sig! Ändamålet helgar medlen 🙂

10270787_1584733955088731_3487435660926927608_n

Begreppsförmåga, problemlösningsförmåga och analysförmåga – allt i ett!

Kreativiteten i klassrummet går inte att ta miste på! Det spännande var att elever som man i vanliga fall får pusha till att ta egna initiativ, var de elever som var snabbast på att hitta lösningar på de problem som uppstod, de som lyckades hitta de bästa flyktvägarna, tog de ”smartaste” besluten under flykten och kom snabbast vidare till nästa level. I spelens värld gäller det att ha så mycket annan ”kunskap” än den vi mäter i skolan…Begreppet ”streetsmart” får en helt annan innebörd när du befinner dig på flykt och tvingas ta snabba beslut som kan vara helt livsavgörande… De som hade svårast med att ta dessa beslut var de elever som är vana vid att i förväg få veta vad som är ”rätt eller fel”.

10404300_1584733931755400_7230658137797927300_n

Level up!

Vi tog verkligen veckans lektioner till en helt ny level! Högsta vinsten? Vi kombinerade lust, lek och lärande – där alla var aktiva, motiverade, engagerade, kreativa problemlösare!

En kul grej, tidsfördriv och sånt de ska syssla med på fritiden? Nej.

Entreprenöriellt lärande med framtidens förmågor i fokus! Så tänker jag…

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s