Fröken Flipps Frågelåda, del 2

I våras sammanfattade jag några av de mest frekventa frågor jag får om mitt flippade klassrum i ett inlägg som jag döpte till Fröken Flipps Frågelåda. Nu tror jag minsann att det är dags för en uppföljning.

Förra veckan publicerade www.pedagogskanenordvast.se den föreläsning som jag höll i Helsingborg v. 44, i sin helhet. Föreläsningen var 1 1/2 timme lång och innehåller de mesta av de tankar som jag har kring syn på lärande, hur jag tänker kring flippat lärande, att använda IKT för att främja kommunikation, delaktighet och engagemang, både i och utanför klassrummet. Några entusiastiska själar har lyssnat sig igenom hela föreläsningen på Youtube och i helgen fick jag några intressanta och tankeväckande frågor utifrån denna föreläsning utav en Twän i det utvidgade kollegiet. Först tänkte jag maila henne svaren, men med hennes tillåtelse fick jag lov att istället publicera frågorna här på bloggen och skriva ett ”öppet svar”. Kanske är det fler personer som undrar samma sak! Here we go!

1. Får du verkligen med varenda elev så att det räcker till betyg? Jag talar inte om engagemang från deras sida, men tänker på om du ex haft nyanlända elever utan skolbakgrund som på kort tid ska kunna nå målen, och om du i så fall har ”knep” som jag inte känner till idag.

Ha ha jag önskar givetvis att jag hade haft något magiskt knep att ta till för dessa elever, för precis som du skriver så handlar det i de flesta fall inte om att eleverna inte är motiverade, men att de än så länge saknar, antingen stora delar av svenska språket, eller pga skolbakgrund i sitt hemland inte fått de kunskaper med sig som krävs för att de ska kunna komma in i klassen och direkt nå betyget E. Jag har flera elever som har bott i Sverige en kortare tid. Vi har en förberedelseklass dit eleverna går de första månaderna. Men p.g.a flera orsaker, bl.a givetvis på den ökade strömmen av flyktingar från Syrien, så gör det att den tid som eleverna förr befann sig i förberedelseklass, har kortats ner betydligt.

Sedan en tid tillbaka har vi infört ett utslussnings-system som går ut på att eleven följer med sin blivande klass en vecka på samtliga lektioner, för att lära känna klasskamrater och lärare. Därefter sätter sig undervisande lärare i arbetslaget och gör ett schema över de lektioner som vi anser är lämpliga att eleven deltar på inledningsvis (mycket beroende givetvis på språk och tidigare skolbakgrund). Efterhand slussas sedan eleven in i de övriga ämnena. Hur lång tid denna utslussning tar, är givetvis väldigt individuellt utifrån elevens behov.

Första tiden i klassen räknar jag inte med att eleven ska nå betyget E. Det handlar mycket om att eleven ska få stimulans av jämnåriga, möta språket, få den viktiga sociala delen. Men givetvis ska även kunskaper inhämtas som kommer göra det möjligt för eleven att nå E (eller högre). De elever jag har och som har rätt till STN-stöd (stöd till nyanlända) går t.ex iväg från SO:n en gång/v och får studiehandledning på modersmålet. Då har jag och studiehandledaren en dialog om det vi läser just nu och vad de kan gå igenom och/eller repetera.

Vi har inga ”små fasta grupper”, utan alla elever går i helklass. Dock består stödet på Östergårdsskolan bl.a. av Språkverkstaden. Denna utnyttjas flitigt av nyanlända elever. Om vi i klassen t.ex ska gå igenom en text eller lyfta begrepp, så kan jag sända eleven, som jag anser behöver ha extra stöd, till språkverkstaden just den lektionen. Jag ringer givetvis ner eller avtalar i förväg om att eleven kommer och vad jag önskar att eleven får hjälp med. I språkverkstaden arbetar två pedagoger, varav en specialpedagog, och där finns möjlighet att få den extra hjälp som kan tänkas behövas.

Förutom detta så säger dessa elever att mitt arbete med flippar underlättar när de ska ta del av fakta. De kan pausa, se om, slå upp ord och repetera. På lektionen använder vi mycket bilder och försöker göra undervisningen så konkret som möjligt, bla med hjälp av sambandskort och modeller.

Men om jag får alla till betyget E direkt när de stiger in i klassrummet? Nej, kunskap och lärande sker inte över en natt. Jag har elever som inte når betyget E, men som jag ser är på god väg och med ännu mer träning med all sannolikhet kommer nå målen så småningom. Festina lente!

2. Jag är insnurrad på våra kunskapskrav och att göra uppgifter som tränar och bedömer dessa. När du jobbar och talar så mycket om förmågorna i TB5 – tänker du att du automatiskt får med dig alla kunskapskrav eller tänker du att TB5 blir det viktiga eller ser du till att alla kunskapskrav kommer med?

Jag utgår alltid från kunskapskraven när jag bygger arbetsområden/kurser och lektioner. I SO är det relativt enkelt att få med analysförmågan, komunikativa förmågan, begreppsförmågan och informationshanteringsförmågan. I vissa ämnen, tex historia, blir analysförmågan stor. I andra ämnen tex samhällskunskap, kanske den kommunikativa förmågan och/eller informationshanteringsförmågan blir större. Den metakognitiva förmågan finns med hela tiden, tack vare den formativa bedömningen, men är ingen förmåga som jag bedömer i mina ämnen. Jag tänker inte att jag måste ha med alla förmågor i alla arbetsområden eller lektioner, utan utgår istället för kunskapskraven och ser vilka förmågor som jag får med.

På vår skola har vi, tillsammans med de överlämnande skolorna, gjort en läsårsöversikt på vad vi ska läsa i de olika ämnena, i de olika årskurserna. Så inget ”glöms bort” mellan stadierna. I och med att Östergårdsskolan är en 6-9 skola, är det viktigt att vi och de överlämnande skolorna är överens om vad som ska läsas (med tanke på att 6:orna har NP när de kommer till oss)

3.  Funderar på att du och eleverna blir så trötta av undervisningen. Tänker du att det är övergående – inkörning eller fungerar det för att det är ”lugnare” på andra lektioner? Tänker nämligen att det blir för intensivt för eleverna om det är så att de ska bli slutkörda på varje lektion – eller menar du egentligen att det blir så ibland bara.

Jag märkte tydligast i början när jag flippade lärandet att både jag och eleverna blev trötta. Jag var nog lika otränad som eleverna… Jag flög runt som en visp och tänkte att jag måste vara i alla basgrupper samtidigt. Nu har jag nog en lite mer avslappnad inställning. Det handlar fortfarande om att jag mer fungerar som en GPS och guidar eleven utifrån där eleven befinner sig i sitt lärande, men jag tror även att det har att göra med att eleverna är mer medvetna om var de befinner sig och framförallt hur de själva kan göra för att komma vidare (vem de kan ta hjälp av, vilka verktyg de kan använda). I början var mycket nytt, IKT, analysmodeller, stödmallar, nu känns det som att både jag och eleverna blivit lite mer varma i kläderna.

Men visst kan det vara så, att ju fler lärare på skolan som arbetar språkutvecklande, med förmågor, flippar sitt lärande, desto mer intensivt blir det för eleverna. Många lärare startar upp sina lektioner med några minuters friskrivning, eleverna är vana vid att skriva mycket och arbeta med EPA-metoden. Vi lärare märker att eleverna får mer och mer vana, den träning de får i en förmåga i ett klassrum hjälper eleverna i nästa klassrum.

Det är intensiva lektioner för eleverna, men samtidigt så säger de att de inte känner sig lika stressade. Hemarbetet består enbart av flippar, det vi tränar på lektionerna är det som jag bedömer. Eleverna känner sig trygga med att det vi ska lära oss är det vi gör på lektionerna, de måste inte gå hem och ”råplugga” inför ett prov.

För att citera Dylan Williams:

Om eleverna går ifrån lektionen mindre trötta än vad du är kan det vara läge att ändra arbetsfördelningen 🙂

4. Funderar på om din blogg och sida och så fungerar så bra (förutom att det är bra innehåll på dem) för att de andra lärarna inte har samma sak. Skulle det fungera om alla ämneslärare gjorde lika. Fast här tänker jag att det viktiga väl är att komma överens med eleverna – hur vill de ha det? Vad funkar för dem?

Ja så tänker jag med. För mig är bloggen ett bra redskap där jag samlar allt, flippar, bedömningsuppgifter, planeringar. Jag vet andra lärare som gör samma sak, men använder t.ex Fronter. Varför jag lägger ut allt på bloggar är för att det är ett forum där eleverna känner sig hemma. De är vana att läsa bloggar, de kan lätt komma åt informationen utan inloggning och lösen. Min erfarenhet är att ju mer jag kan underlätta för eleven att lätt komma åt information, desto större chans att de faktiskt tar del av den…

Men lyssna på dina elever, låt de vara med och påverka och bestämma! Blogga inte för bloggandets skull – både du och eleverna måste ju känna att ni har någon användning av det!

5. Hur mycket flippar du själv? Visst hade du ”bara” flippar någon gång i veckan?

Ja jag har ca en flipp i veckan. Just nu har jag historia, både med mina åttor och nior och då använder jag många ”färdiga flippar” i forma av autentiskt material från Youtube. Samma sak där, sitt inte och ta tid med att spela in egna flippar bara för ”sakens skull”. Mitt syfte med att använda material i form av bl.a arkivfilmer, är att eleverna då får se ”på riktigt” tex hur Hitler lär när han höll ett tal, inte bara höra mig berätta om hur Hitler var som talare. Eleverna säger själva att de vill ha en blandning, de vill ha Powerpoints inspelade med fakta i korta punkter som jag berättar kring, och sen vill de även ha filmer som är ”roligare” 🙂 Har även fått höra att andra lärares presentationer på Youtube är ”betydligt roligare än mina”… Inte lätt med så tuffa kritiker 😉

För att arbeta med förståelse kring den fakta de tar del av krävs det att eleverna får tid till att utveckla denna förståelse. Samma sak här – festina lente! Är det viktigaste hur mycket ni hinner eller hur mycket eleverna faktiskt lär sig?

Oj, nu blev det ett långt och fullspäckat inlägg! Hoppas att ni fick svar på några av era tankar och funderingar! Är du nyfiken på föreläsningen som väckte dessa tankar och frågor? Spana in länken nedan!

Ps. Stort tack till Pedagog Skåne Nordväst som filmade och publicerade föreläsningen!

En reaktion på ”Fröken Flipps Frågelåda, del 2

  1. Jag hade verkligen inte tänkt se på hela filmen från din föreläsning, men det blev bara så… jag fastnade framför datorn. Jag vill bara säga tack! Vilken inspiration du är! Tack till dina elever! Vilken fin film, de måste vara mycket stolta över sig själva.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s