Härifrån till evigheten

Givetvis är det självklart. Att min uppgift som lärare är så mycket större än det som ryms i kunskapskraven. Jag tänker framförallt på det som är grunden i vår skola – värdegrunden. Den som tar det minsta fysiska utrymmet i Lgr11, inte mer än tio av läroplanens 279 sidor, men som borde ta det största utrymmet – åtminstone i våra klassrum.

Vi är oftast väldigt duktiga på att använda värdegrunden när vi arbetar med elevråd, klassråd, konflikter, relationer, anti-mobbing. Vi är duktiga på att göra elever delaktiga när vi ska skriva förväntansdokument/överenskommelser, hur vi vill att vi ska bete oss mot varandra på vår skola, och vad vi kan förvänta oss av varandra, elever, lärare och all personal som arbetar på skolan.

Men värdegrunden, första och andra kapitlet, är så mycket mer än att göra upp klassrumsregler, ha ett anti-mobbing team på skolan och ha elevråd en gång i månaden. Värdegrunden bör, och SKA, genomsyra allt den undervisning som sker. Och då menar jag all!

Värdegrunden får aldrig bli i form av en ”happening” – ett temaområde med rubriker som ”Demokrati” och ”Jämställdhet”. Värdegrunden får aldrig heller bli ett ”projekt” där eleverna får i uppdrag att ta kontakt med världen utanför skolan för att kunna producera något som ska redovisas i, just det, skolan.

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” Så står det i läroplanens första kapitel, grundläggande värden. Förmedla och gestalta. Det räcker inte med att vi ger lika många frågor till killar som till tjejer. Det räcker inte att tänka att det är vissa ämnen som diskuterar människors olika förutsättningar, eller som läser om mänskliga rättigheter. Hela skolan måste både gestalta och förmedla detta till alla elever.

Hur långt fram i elevens liv sträcker sig ditt uppdrag som lärare? En fråga som kittlar tanken men samtidigt är för stor. Ogreppbar på något sätt. För tänk om det är så att mitt uppdrag som lärare aldrig tar slut? Att det som vi förmedlar i skolan, är något som kommer påverka eleven livet ut? En av de första meningarna i Lgr 11 är att skolans uppdrag är att ”främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”. Livslång. Det krävs att man smakar på ordet flera gånger. Hela livet. Om mitt uppdrag som lärare sträcker sig livet ut, vad är det då jag ska förmedla till mina elever? Kunskap absolut. Utrymme och möjlighet att utveckla förmågor och färdigheter. Definitivt. Men förutom det? Förutom allt det som ryms i kunskapskraven? Vad sker med resten av läroplanen?

Hur ofta när man som lärare planerar upp ett nytt arbetsområde, oavsett ämne, tar man i beaktande faktorer som solidaritet, integritet och alla människors lika värde? Är det självklart att jag som lärare läser kapitel ett och två innan jag lägger upp ett nytt arbetsområde – eller är det så att jag oftast direkt bläddrar fram till mitt ämne, med fokus på innehåll och kunskapskrav?

Om vårt uppdrag är livslångt – borde vi inte lägga vår tid på att göra tvärtom? Utgå från värdegrunden när vi skriver våra planeringar och istället fundera kring hur vi kan använda värdegrunden för att arbeta med våra respektive ämnen och öva de förmågor och färdigheter som vi ska bedöma? Istället för tvärtom. Utgå från ämnet, centrala innehållet, och fundera på hur vi kan få in värdegrunden någonstans mellan träning, bedömning och utvärdering.

Jag är säker på att de flesta av Sveriges lärare är fantastiska på att arbeta med värdegrunden. Har klassrumsdiskussioner som är demokratiska, där alla kommer till tals, där flickor och pojkar hörs lika mycket och där alla elever som är i behov av stöd får just det stödet. Men hur medvetna är eleverna om vår värdegrund? Hur medvetna är eleverna om kapitel ett och två? Vem synliggör värdegrunden för eleverna när värdegrunden är något som inte kommer att betygsättas?

Där tror jag nämligen att kruxet sitter. Värdegrunden har ingen matris. Värdegrunden har inga kunskapskrav. Värdegrunden är inget som syns i betyget. Värdegrunden är inget du söker in på till gymnasiet. Värdegrunden syns inte. Men det betyder inte att den inte finns!

Värdegrunden får aldrig bli något som bara finns i ”bakgrunden”, något som finns men inte syns. Värdegrunden måste synliggöras! I varje ämne, i varje kurs, under varje dag och under varje lektion. För det är just det, själva grunden för vårt uppdrag i skolan.

Jag läste ett citat en gång. Där stod det ”En lärare påverkar evigheten, han vet aldrig var hans inflytande tar slut”. Påverkar evigheten. Precis så är det. Vårt uppdrag är inte bara livslångt. Vi har ett uppdrag som påverkar evigheten. Då borde det också vara självklart. Att vårt uppdrag är så mycket större än det som ryms i kunskapskraven. Men är det verkligen det?

Hur tänker du?

hämta

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s