Tack, men nej tack!

Kära Facebook. Nu har du nog fått allt om bakfoten. Eller så försöker du få mig att ändra min pedagogiska grundsyn, en grundsyn som vilar tryggt i Vygotskijs sociokulturella perspektiv, att lärande är något som bäst sker i utbyte, tillsammans, med andra. Jag kommer ihåg när jag letade efter ett nytt skrivbord på Blocket till min dotter. Då fylldes Facebook av reklamannonser på olika internet-sidor där jag kunde hitta skrivbord. Likadant var det när jag tittade på ny bikini på nätet förra sommaren. Helt plötsligt fylldes min Facebook av mer, eller mindre, passande bilder på glada, solbrända kvinnor i liite för små bikinis för mitt tycke och smak. Jag trodde att nu var väl ändå måttet rågat…

Fram tills nu. Helt plötsligt har jag en återkommande annons på min Facebook-sida, en annons som är precis tvärt emot det jag bygger mitt lärande utifrån. Annonsen kommer från focusscreen.se  och vill få mig att köpa små, bärbara skärmväggar som eleverna kan använda för att jag som lärare lättare ska kunna ”förhindra tittfusk vid prov”.

focusscreen_vid_prov_1080

 

focusscreen

Allt går att sälja…

fusk1

Information från Focusscreens hemsida

Dessa skärmar, lyfter företaget fram, gör att eleverna lättare kan fokusera på sitt egna prov och eleverna stärks av vetskapen att ingen kan kopiera deras svar. Ja, jag håller med att vissa elever kan behöva hjälp för att fokusera vid ett bedömningstillfälle. Jag låter mina elever ha musik i öronen, sitta i angränsande grupprum i mindre grupp eller placera sin bänk i rummet där eleven känner att hen har större möjlighet att kunna koncentrera sig. Så långt är vi överens. Men sen går våra tankar vitt skilda håll. Eleven stärks av vetskapen att ingen kan kopiera deras svar.

När mina elever har bedömningstillfällen, ofta i form av riktad skrivning, följer varje bedömningstillfälle en given mall. Förberedelserna startar redan flera lektioner innan. Eleverna arbetar då i sin basgrupp med uppgifter, där eleverna får möjlighet att skaffa sig förståelse utifrån den fakta de tagit del av. Låt mig ge ett exempel.

För två veckor sedan började mina elever att arbeta med kastsystemet inom Hinduismen. De fick titta på en flipp hemma, för att skaffa sig förförståelse, och när de kom tillbaka till skolan utgick vi från elevernas tankar kring flippen och hade en gemensam diskussion kring begreppet ”kastsystem”. Därefter fick de se en flipp på lektionen, då de en och en satt med hörlurar på sig och skrev ner en sammanfattning av den fakta de tog del av, vilka orsaker som ligger bakom kastsystemet och vilka konsekvenser kastsystemet har för människor i Indien (trots att det i teorin är avskaffat).

Bild1

Detta är något som hjälper många av mina nyanlända elever, de får möjlighet att se flippen flera gånger, pausa, översätta svåra begrepp och sammanfatta med egna ord och formuleringar.

Därefter delade eleverna med sig av sammanfattningarna i sin basgrupp, alla i basgruppen läste upp sina texter och eleverna kunde jämföra om de hade fått med allt det som de själva tyckte var det ”viktigaste”. Efter att de läst upp texterna för varandra, började de arbeta för att skaffa sig större förståelse kring hur kastsystemet fungerar, hur det påverkar människor och diskutera tankar kring hur man kan se på kastsystemet ur flera olika perspektiv. Till sin hjälp hade basgruppen följande frågeställningar:

 • Vilka orsaker ligger bakom att människor delas in i olika kaster?
 • Vilka konsekvenser har detta lett till i samhället (hur har samhället formats genom kastsystemet)?
 • Anser ni att kastsystemet är rättvist eller orättvist? Motivera ert svar
 • Tror ni att en hindu anser att kastsystemet är rättvist eller orättvist? Motivera ert svar

Alla i basgruppen är delaktiga i diskussionerna och alla i basgruppen antecknar. Genom att arbeta i basgruppen med frågorna, får eleverna ta del av sina kamraters tankar, och tillsammans kan de utveckla sina resonemang ytterligare. De fick även se den korta filmen ”We are not untouchable” och tillsammans skriva ner hur kastsystemet påverkar de som står utanför kastsystemet, Daliterna.

Så, tillbaka till skärmväggen, eleverna stärks av vetskapen att ingen kan kopiera deras svar. Vid bedömningstillfället utgick eleverna från en fråga ”Alla människors lika värde?” Frågeställningen ligger i samma inlägg på bloggen som punkterna beskrivna ovan, eleverna vet alltså om redan i förväg vilken frågeställning som kommer komma vid bedömningstillfället. Eleverna fick ta del av första artikeln i de mänskliga rättigheterna ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” Utifrån denna artikel skulle eleverna, med hjälp av stödmeningar och frågor, skriva en text där de visar att de dels har förstått orsaker och konsekvenser av kastsystemet, men även att de förstår hur kastsystemet påverkar en människas liv och identitet. Stödmeningarna de fick var bl.a :

 • Varför tänker en hindu att varje människa själv är ansvarig för i vilket kast man hamnar?
 • Följs de mänskliga rättigheterna om alla människors lika värde?
 • Vilka orsaker ligger bakom kastsystemet?
 • Vilka konsekvenser får kastsystemet för samhället, grupper och individer?
 • Hur anser du man ska göra för att avskaffa kastsystemet, inte bara i teorin utan även i praktiken? Går det? Varför, varför inte?

När mina elever skriver bedömningsuppgifter får det alltid tillgång till allt det material basgruppen tillsammans arbetat fram. Anteckningar, stödmallar och begreppslistor. De får använda Chromebooks, I-pads och mobiler, likaväl som de får ta hjälp av kamraterna i basgruppenDet är ju tillsammans med basgruppen som eleven stött och blött sina tankar och resonemang, kamraterna är det viktigaste lärverktyget av dem alla!

Och så var det det här med ”fusk” då…Alltså, har vi inte kommit längre än så i vår formativa undervisning? En fråga som går att ”fuska på”, är således en fråga som det finns ett givet svar på som förväntas vara antingen ”rätt”, eller ”fel”. Jag utgår från en öppen fråga, en fråga som kräver att eleven visar att hen har skaffat sig förståelse utifrån den fakta vi arbetar med, att eleven kan grunda sitt resonemang i denna fakta, men framförallt att eleven kan utveckla sina tankar i flera led, fördjupa, förklara och lyfta fram sina egna åsikter.

”Det är även lätt för läraren att anpassa skärmarnas riktning för att från sin egen placering kunna se att eleverna inte använder otillåtna hjälpmedel.” Jag funderar lite över vad som skulle kunna vara otillåtna hjälpmedel? Kanske en mobil? Eller en I-pad? Eller I-watch? Men en fråga som lätt går att söka svar på på internet, är ingen fråga som jag är intresserad av att ställa till mina elever. jag menar, varför vill jag att de ska skriva svar på en fråga jag lätt kan googla mig fram till själv? Är inte mina elevers tid mer värdefull än så? Vill jag verkligen att de bara ska reproducera det som redan finns tillgängligt på nätet? Tack,men nej tack!

20150320_110453

I mitt klassrum finns inga ”otillåtna” hjälpmedel. Alla medel som kan hjälpa är givetvis tillåtna!

Efter eleverna skrivit klart sin text, byter de med en kamrat i basgruppen, läser igenom, ger feedback och får sedan gott om tid att ändra och utveckla sin text utifrån den feedback kamraten gett. Mina elever stärks av vetskapen att de får hjälp av sin kamrat genom en framåtsyftande respons-  vad kan jag utveckla ytterligare?

Focusscreen framhäver den flexibla lärmiljön. Förlåt, men för mig är det inte så enkelt att en flexibel inlärningsmiljö betyder att jag ställer upp en skärm och gömmer mig bakom. För mig så betyder en flexibel inlärningsmiljö att mina elever kan titta på genomgångar via bloggen/flippar var de vill, när de vill och så många gånger de själva känner att de behöver. För mig betyder en flexibel inlärningsmiljö att vi arbetar muntligt, skriftligt, enskilt, par, i grupp och i helklass. En flexibel inlärningsmiljö betyder att vi arbetar med text såväl som med film, bilder och musik. För mig betyder en flexibel inlärningsmiljö att mina elever har tillgång till alla de hjälpmedel som de har behov av, där avskildhet kan vara ett hjälpmedel för koncentration, visst. Men för 1 485 kr? För det priset får jag en klassuppsättning, jag kan också välja att köpa större mängd avskildhet för givetvis, en större summa pengar.

DSC_8417

Provtillfälle enligt Focusscreen…

Bild2

Bedömningstillfälle a la Fröken Flipp!

Jag vill inte avskärma mina elever från varandra! Jag vill att min undervisning ska föra mina elever närmare varandra!

Så kära Facebook. Jag hoppas att jag varit tydlig nog. Du får mycket hellre lägga ut reklambilder på skrivbord och kvinnor i för små bikinis igen, jag lovar att inte bli vare sig upprörd eller irriterad. Men snälla, plocka bort reklamen som framhäver precis allt det som jag inte vill bygga min undervisning utifrån.

Avskildhet till salu? Tack, men nej tack!

 

 

2 reaktioner på ”Tack, men nej tack!

 1. Pingback: Lärare gillar inte att skärma av | focusscreen.se

 2. Hej fröken Flipp,

  Som kollega är jag full av beundran av det du gör och jag förstår även att det är många som uppskattar och inspireras av ditt arbete. Du bör vara en förebild för våra framtida lärare.

  Faktumet att jag ser upp till dig gör ju att det gör extra ont när du kritiserar vår produkt. Även om jag och min kollega har startat ett handelsbolag för att sälja fokusskärmen så känner vi oss långt att vara ett ”företag”. Jag är bara en annan lärare. Jag brottas med samma problem som du gör och jag drivs också av att hitta lösningar och utveckla lärandet.

  En sådan lösning var att använda skärmar vid nationella prov. Vår skola har inga skrivsalar, klasserna är fulla och salarna fullbokade. Skärmarna löste det problemet.

  Vi har aldrig haft för avsikt att skärmarna ska hindra kollaborativt lärande. Inte heller se en utveckling där fler pedagoger utformar skrivningar med givna svar. Det är inte vad fokusskärmen är till för. Jag hoppas du förstår det.

  Läs vårt fulla svar till ditt inlägg här: http://focusscreen.se/larare-gillar-inte-att-skarma-av/

  Med vänlig hälsning,
  Jens Franzén, lärare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s