Hårda och mjuka värden

”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”.

Detta är en av de frågeställningar som SKL ställer i enkäten ”Mjuka Värden”, en enkät som samtliga elever i åk 5 och åk 8 genomför i Halmstad kommun. Just i det här inlägget kommer jag förhålla mig lite extra till ovanstående påstående, men i enkäten ingår även följande viktiga påstående:

  • Jag känner mig trygg i skolan
  • Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
  • Lärarna på min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen

Men vad innebär egentligen dessa ”mjuka” värden? Och vad säger de mjuka värdena om kvalitén på elevernas utbildning?

Vi kan sätta dessa mjuka värden i relation till ”hårda” värden, de värden som presenteras i siffror och procent. Betygsunderlag, statistik från nationella prov, antal elever som är behöriga till gymnasiet, är siffror som är relativt enkla att mäta. Enklare att sätta fingret på, och förmodligen också enklare att analysera fram vilka åtgärder som måste genomföras för att eleverna ska nå högre måluppfyllnad inom respektive ämne.

Men de mjuka värdena, vad säger de? Många som tänker i termer mjuka värden, tänker förmodligen i termer av likabehandlingsplan, förebyggande arbete mot mobbing och kränkningar. Och ja, det är givetvis till viss del sant. Men det är inte hela sanningen.

I de mjuka värdena ligger inte enbart vårt värdegrundsuppdrag, utan även vårt kunskapsuppdrag. Jag är övertygad om, att här har vi en oerhört viktig nyckel när det gäller skolans fortsatta utvecklingsarbete, och ja, skolans fortsatta existens överhuvudtaget.

Låt mig förklara.

I den rapport som kom i år, framtagen i samarbete mellan Skolverket i Sverige, Norska centret för IKT i undervisningen samt Styrelsen för IT och lärande i Danmark (2015 NMC Technology Outlook, Scandinavian Schools) pekas några av de trender ut som vi kommer se i skolan de närmsta åren. Men, kanske än mer intressant, rapporten pekar även ut några av de utmaningar som dessa trender kommer föra med sig för skolan.

Allt från att integrera IKT som en naturlig del i lärandet, skapa möjligheter till lärande i ett sammanhang med autentiska mottagare, utveckla personliga digitala (och analoga!) lärmiljöer till att använda sig av den kunskap som finns runt om i andra sammanhang i samhället i skolans värld. Utmaningar? Definitivt! Omöjligt? Absolut inte!

Men, det finns en utmaning som höjer sig över alla de andra. En utmaning som skolan måste vara redo för att möta, som vi inte får blunda för.

”Keeping education relevant”

I alla år som ”skola” har funnits som begrepp, som institution, har skolan haft rollen av kunskapsförmedlare. Idag är inte denna roll lika självklar längre. Med dagens digitala möjligheter, med de möjligheter vi redan nu kan ana och se kommer finnas i framtiden, vilken roll kommer skolan spela då?

Låt mig ta ett exempel. Redan nu finns det möjlighet att med ett knapptryck översätta text till de flesta språk runt om i världen. Visst, ibland med tvivelaktigt grammatiskt innehåll, men det går att göra sig förstådd tack vare Google translate. Inom en mycket snar framtid kommer vi ha teknik som gör det möjligt att ringa till Frankrike, beställa hotellrum i Paris på svenska, men din röst som kommer ut i andra änden av telefonen talar klanderfri franska. Hur ska vi motivera våra elever i skolan att lägga tid på att studera ett främmande språk, om tekniken gör det möjligt att tala vilket språk som helst?

Hur ska skolan se till att utbildning fortfarande är relevant – när tekniken ger oss möjligheter vi tidigare inte ens kunnat ana?

Jag är övertygad om att svaret på den frågan hittar vi inte bland procent, betyg, siffror och staplar. Svaret på den frågan hittar vi där vi inte alltid letar. I det osynliga. I det mjuka.

Inom företagens värld räknas hårda värden till sådant som har med själva varan, eller tjänsten, att göra. T.ex. bensinförbrukning på en bil eller hållbarheten på ett par strumpbyxor.

De mjuka värdena handlar mer om hur varumärket, eller företaget bakom varan, uppfattas. Studier visar att för köparen så har de mjuka värdena lika stor, och ibland t.o.m. större, betydelse för vilken vara man till slut väljer att köpa.

Så, hur kopplar vi detta till skolans värld?

I läroplanens första kapitel, redan i andra meningen, står följande:

”Den (utbildningen inom skolväsendet) ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”.

I en framtid, där teknikens möjligheter spränger gräns efter gräns, är det min fulla övertygelse att skolan inte bara bör, utan att skolan måste, satsa på de mjuka värdena. På lust, nyfikenhet, inspiration och glädje.

Skolans överlevnad bygger på dess egen förmåga att göra lärandet relevant. Om lärandet anses relevant för eleven eller ej, vilar på om lärandets känns meningsfullt. Om undervisningen inspirerar, och om nyfikenheten skapar lust till än mer lärande.

En elev som varken upplever fransklektionen särskilt meningsfull eller relevant, använder sig förmodligen hellre av översättningsappen i framtiden. Men en fransklektion som väcker elevens nyfikenhet, som inspirerar, som lockar fram lusten att lära, genererar kunskap som alltid kommer kännas relevant för eleven.

”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”.

Tillbaka där vi började. I ovanstående mening finns två av de viktigaste begreppen för skolans överlevnad.

Nyfiken.

Lust.

Nej, vi kan inte och vi får inte luta oss tillbaka med vår likabehandlingsplan och tro att vårt värdegrundsuppdrag slutar där.  Vårt värdegrundsuppdrag handlar lika mycket om lärande som vårt kunskapsuppdrag. Om inte mer. För om inte lusten till lärande finns där, kommer snart vårt kunskapsuppdrag också försvinna.

Under en lång tid har skolan varit relativt ohotad på platsen som kunskapsförmedlare, men tro inte för en sekund att den platsen i framtiden automatiskt kommer vara vikt åt skolan.

Vi kan idag konstatera att skolans monopol på lärande till stor del redan är borta.

Men jag är övertygad om, att så länge skolan kan lyckas i sitt uppdrag att främja den livslånga lusten till lärande, så länge kommer skolan vara både meningsfull och relevant.

Det handlar om skolans fortsatta existens. Om skolans fortsatta varande. Om skolans möjlighet att i framtiden få vara en del i att forma morgondagens världsmedborgare.

I framtiden hoppas, och tror jag, att skola inte kommer vara något man väljer bort.

Utan något man väljer till.

quote-copy1

Annonser

2 reaktioner på ”Hårda och mjuka värden

  1. Så bra skrivet😄

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s