Den gyllene biljetten

Under hösten har vi kunnat följa Idol-deltagarnas resa, från första uttagningen och fram till fredagsfinalerna. Det som krävs för att få vara med på resan är att du imponerar på juryn så till den grad att du får tag i en gyllene biljett, som tar dig hela vägen till slutaudition.

Men det är inte första gången en guldbiljett ger oanade möjligheter. Redan 1964, i boken Charlie and the Chocolate factory, var det en guldbiljett som krävdes för att få tillgång till den excentriska Willy Wonkas hela chokladfabrik.

Tänk om vi kan överföra den tanken till våra klassrum? Ja, alltså, nu menar jag inte att vi ska dela ut fribiljetter till idol-uttagningar, eller för den skull, dela ut kopiösa mängder choklad, men håll fast vid tanken om den gyllene ingångsbiljetten, en biljett som ger dig inträde till undervisning och lärande.

Många pedagoger arbetar med sk ”Exit tickets”, en fråga som ställs till eleverna och som de besvarar i slutet av lektionen. En frågeställning som visar, både för eleverna och läraren, om eleven tagit till sig och förstått lektionens innehåll.

Men vänd på tanken.

Tänk dig att eleven kommer till lektionen och har med sig sin egen gyllene inträdesbiljett. Inte en Exit-ticket, utan en Entrance-ticket * !

När mina elever tar del av flippar i förväg så är ett av de viktigaste syftena att skapa en förförståelse kring det vi kommer att arbeta med på lektionen. Eleverna tittar på flippen utifrån de tre S:n

  • Se flippen
  • Sammanfatta flippen
  • Ställ en fråga utifrån innehållet i flippen

Syftet med att ställa en fråga är att skapa en ”inträdesbiljett” som eleverna tar med sig tillbaka till lektionen. När eleverna kommer till lektionen, synliggör vi frågeställningarna, antingen digitalt via ex det digitala verktyget Padlet, eller analogt med hjälp av helt vanliga Post-it lappar. Hur man väljer att synliggöra frågeställningarna är av mindre betydelse, huvudsaken är att frågeställningarna synliggörs för klasskamraterna.

Ponera att du har 20 elever i klassen, i bästa fall har du 20 stycken frågeställningar att utgå från redan i början av lektionen. En lektion som då formas utifrån elevernas behov och där elevernas egna frågor formar innehållet på lektionen.

Den gyllene inträdesbiljetten blir även ett kvitto på att eleven tagit del av flippen (läxan). Skulle någon elev sakna inträdesbiljett betyder det givetvis inte att eleven blir ”portad” från lektionen, men eleven får då i uppgift till nästa lektion att se flippen och ta med sin egen Entrance-ticket 🙂

Under lektionen så arbetar eleverna med att skapa förståelse utifrån flippens fakta, använda förmågorna för att resonera, argumentera, analysera och granska innehållet. Detta arbete tar sin utgångspunkt i de frågor eleverna själva tagit med sig.

Vissa frågeställningar kan besvaras med relativt korta svar, medan andra frågor kräver ett mer utvecklat resonemang och kanske fortsatt fördjupning med hjälp av litteratur, digitala verktyg eller andra användbara källor.

I slutet av lektionen knyter vår Exit-ticket an till våra Entrance-tickets. Vilka frågor har vi besvarat? Vilka frågeställningar tar vi med oss till nästa lektion? Vilka frågeställningar behöver vi utveckla och fördjupa oss ytterligare i för att kunna besvara och vilka källor behöver vi använda då?

Timperley talar om en lärandecykel. Men det är viktigt att vi inte enbart talar om en lärandecykel på skolnivå, eller för den skull, en lärandecykel som sträcker sig över ett läsår, en termin eller ett arbetsområde.

I en formativ undervisning är varje lektion en lärandecykel. Varje lektion har en inledning, en lärandeprocess och en avslutning. Varje lektion utgår från ett nuläge och avslutas i ett ny-läge. Detta ny-läge, elevernas behov, blir utgånspunkt för kommande lektion.

Entrance-ticket blir elevens biljett in i lärandet, ett lärande som då automatiskt utgår från elevernas behov, elevernas frågeställningar och eleverna får på så sätt ett direkt inflytande över innehållet och undervisningen.

Exit-ticket blir elevens utträdesbiljett, men samtidigt pedagogens inträdesbiljett in i en lärandecirkel, ett systematiskt arbete där det synliggörs för pedagogen vad eleverna tar med sig från lektionen och vilka frågor som finns kvar, obesvarade, och som vi tar med oss in i nästa lektion.

Detta inflytande är direkt kopplat till läroplanens första kapitel, Rättigheter och Skyldigheter:

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” Lgr 11 kap 1

En gyllene Entrance-ticket. En magisk biljett som öppnar upp för elevinflytande, som utgår från elevens förförståelse och elevens behov. En biljett som blir en naturlig del i en formativ undervisning och en formativ lärandecykel.

En biljett minst lika värdefull som den biljett som gav Charlie Bucket tillgång till en hel chokladfabrik.

En biljett minst lika värdefull som den biljett som ger Idoldeltagarna tillgång till 15 minuter i rampljuset.

Här pratar vi om en biljett som ger eleven inträde till en värld full av utforskande, nyfikenhet och delaktighet!

En Entrance-ticket till ett magiskt rum som fylls av lärande.

Kliv in, kliv in!

Känn dig extra välkommen!

original_film_golden_ticket_by_sonatamartica-d4koxcm

* Du kan läsa mer om entrance/exit tickets här, eller hålla dig till tåls till början av nästa år då jag, tillsammans med Stefan Hertz, ger ut boken ”Vänd på tanken”.

En reaktion på ”Den gyllene biljetten

  1. Pingback: Zaption – Zanslöst bra! | Mitt Flippade Klassrum

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s